“Tenen cap influencia els nivells de iode i d’hormones tiroïdals maternes en el pes al néixer i en el moment en el qual es produirà el part en dones embarassades sanes?”

10/09/2015

La glàndula tiroide és una glàndula que té forma de papallona situada a la part frontal del coll, just sota la nou del coll. Aquesta glàndula secreta diverses hormones anomenades hormones tiroïdals, la principal anomenada T4. Les hormones tiroïdals actuen en diferents punts de l’organisme exercint funcions bàsiques per al cos com són la regulació de l’ús d’energia i el manteniment de la temperatura corporal per a un bon funcionament dels diferents òrgans. A més són essencials per al desenvolupament del cervell durant la vida prenatal i la infància. La funció de la glàndula tiroide es pot veure alterada en algunes malalties produint-se un excés o una disminució d’hormones efectives. D’altra banda, cal tenir en compte que el iode és un element essencial per a la formació de les hormones tiroïdals. Com que el cos no produeix iode és crucial obtenir-lo a través de la dieta.

Les hormones tiroïdals maternes juguen un important paper en el desenvolupament del fetus sobretot durant el primer trimestre de l’embaràs. Diversos estudis han mostrat com les alteracions en la producció d’hormones tiroïdals maternes, tan per un excés com per una deficiència, poden causar alteracions en el desenvolupament del sistema nerviós del fetus podent resultar més endavant en un retard mental en el nen.

Aquest estudi, emmarcat dins del Projecte INMA, va examinar si les hormones tiroïdals maternes de dones embarassades sanes poden influir el pes al néixer i el moment en el qual es produirà el part.

L’estudi va incloure dades de 2.178 parelles mare-fill sans de quatre zones d’Espanya: València, Sabadell, Astúries, i Guipúscoa. Les dones que prèviament tenien malalties de la tiroide o tenien nivells d’hormones fora de rangs considerats com normals van ser excloses de l’estudi. Entre les participants es van mesurar en mostres sanguínies dos tipus d’hormones tiroïdals (T4 i TSH) abans de la setmana 24 de l’embaràs. També es va determinar l’edat gestacional i el pes al néixer dels nounats.

Els investigadors van concloure que el fet que la mare tingués uns nivells alts de T4 s’associava amb un menor pes al néixer en el nounat. L’edat gestacional no es va associar amb els nivells d’hormones tiroïdals (no es va observar un augment dels parts preterme). Encara que estudis previs han mostrat que l’alteració de la funció tiroïdal materna pot produir un augment del pes matern i diabetis gestacional – diabetis que es produeix durant l’embaràs – aquest estudi no va trobar cap associació entre la funció tiroïdal i l’augment del pes matern o la diabetis gestacional.

Els investigadors també van concloure que hi ha poca evidència sobre l’existència d’una relació entre la deficiència lleu de iode en dones sanes i el baix pes al néixer o el part preterme. En un estudi INMA anterior els investigadors van descriure com les dones embarassades que tenien deficiència lleu de iode durant el tercer trimestre de l’embaràs tenien una major probabilitat de tenir un nen amb baix pes al néixer en comparació amb les dones que no tenien deficiència de iode. No obstant això, en l’estudi actual aquesta relació entre el baix pes al néixer i la deficiència lleu de iode durant el primer trimestre no va ser demostrada.

Els investigadors van posar de relleu que la funció tiroïdal materna pot tenir un paper important en el creixement fetal, fins i tot en absència de malaltia de tiroide manifesta. Encara que els investigadors no van trobar associació entre la deficiència lleu de iode i el desenvolupament fetal, posen de relleu la importància de la dieta materna durant l’embaràs, ja que a més del comentat anteriorment, la deficiència de iode durant la segona part de l’embaràs podria influir en la funció de la tiroide fetal.

Referència: León G, Murcia M, Rebagliato M, Álvarez-Pedrerol M, Castilla AM, Basterrechea M, Iñiguez C, Fernández-Somoano A, Blarduni E, Foradada CM, Tardón A, Vioque J. Maternal Thyroid Dysfunction during Gestation, Preterm Delivery, and Birthweight. The Infancia y Medio Ambiente Cohort, Spain. Paediatr Perinat Epidemiol. 2015 Jan 7. doi: 10.1111/ppe.12172. [Epub ahead of print]

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppe.12172