Contaminació de l’aigua

L’aigua és esencial per a la vida, i la qualitat d’aquesta varia segons alguns contaminants que poden afectar la salut i influir sobre el correcte desenvolupament d’un infant. L’accès i la qualitat de l’aigua influeixen en el bon desenvolupament dels infants.

Contaminants més freqüents:

Microorganisms patògens

Tant els microorganismes patògens com les substàncies químiques comprometen la qualitat de l’aigua. L’aigua contaminada per agents patògens pot causar múltiples malalties de diversa gravetat. Les més comunes són les infeccions que acaben amb diarrea, que és una de les causes més freqüents de mortalitat infantil en els països en vies de desenvolupament.

Subproductos de la desinfección

Hi ha moltíssims contaminants químics en l’entorn que poden estar presents en l’aigua potable. Els subproductes de la desinfecció (SPD) es formen durant la desinfecció, per la reacció del desinfectant (per exemple, el clor) amb la matèria orgànica. Els nivells varien notablement segons l’origen, la qualitat i el tractament de potabilització de l’aigua. Encara que existeixen centenars de SPD, els més freqüents són els trihalometans (THM). Són volàtils i permeables a la pell, i, per tant, la inhalació i l’absorció dèrmica són vies d’exposició importants a la dutxa, el lavabo i a les piscines. L’exposició a aquests compostos durant l’embaràs s’ha associat a diversos efectes adversos. Les proves més consistents relacionen aquesta exposició amb un endarreriment del creixement intrauterí i determinades malformacions congènites.

Les piscines són un ambient amb nivells elevats de desinfectants i subproductes de la desinfecció, necessaris per mantenir les condicions higièniques. Alguns d’aquests compostos són irritants de les vies respiratòries i es corre el risc potencial de produir símptomes respiratoris en infants. Tot i així, molts estudis no han trobat una associació clara entre anar a la piscina i símptomes respiratoris en nens, probablement pel fet que anar a la piscina implica una activitat física beneficiosa per a la salut.

Nitrats i metalls

L’aigua potable pot contenir molts altres contaminants, com, per exemple, nitrats, arsènic o plom, que també s’han associat a diversos efectes adversos de l’embaràs.