Agraïments del Projecte INMA

Agraïments de la cohort INMA-Ribera d’Ebre:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Agraïments de la cohort INMA-Menorca:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Agraïments de la cohort INMA-Granada:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Agraïments de la cohort INMA-Valencia:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Agraïments de la cohort INMA-Sabadell:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Agraïments de la cohort INMA-Asturias:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Agraïments de la cohort INMA-Gipuzkoa:

– Embaràs:

A…(Nom dels treballadors de camp)

Naixement:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6 mesos:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 1-1,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 2-2,5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 4-5 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 6-7 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 9-10 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 11-12 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 14-16 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)

– 18 anys:

A…(Nom dels treballadors de camp)