INMA: “Posició socioeconòmica, context familiar i desenvolupament cognitiu infantil”

03/04/2024

Un nou estudi de les cohorts de Gipuzkoa i València de l’estudi INMA reflecteix com la posició socioeconòmica (especialment la classe social) i el context familiar (especialment l’estimulació cognitiva, la gestió de l’estrès i el perfil parental) es relacionen amb puntuacions més baixes al test que avalua el desenvolupament cognitiu.

El desenvolupament cognitiu és el creixement i la maduració dels processos de pensament. Es tracta d´una evolució contínua que, segons la psicologia evolutiva de Jean Piaget, comença amb l´etapa sensoriomotora (des del naixement fins aproximadament els 2 anys d´edat) i finalitza amb l´etapa d´operacions formals (dels 11 als 15-20 anys), caracteritzada per l’inici del pensament abstracte i per l’ús i el contrast d’hipòtesis. La posició socioeconòmica augmenta les diferències en el desenvolupament cognitiu infantil. Aquesta s’ha estimat tradicionalment a través de la classe social, el nivell educatiu o la situació laboral. A més de la influència de la posició socioeconòmica, els esdeveniments que tenen lloc dins del context familiar de manera estable podrien influir en el desenvolupament cognitiu, com ara l’hàbit de menjar junts compartint vivències, o relaxar-se amb un conte al llit abans de dormir.

El treball recent publicat va analitzar el paper de la posició socioeconòmica, mesurada a través de diversos indicadors, en el desenvolupament cognitiu avaluat entre els 7 i els 11 anys, estudiant el paper del context familiar com a potencial mediador. Es van avaluar indicadors de la posició socioeconòmica durant l’embaràs (classe social familiar, educació dels pares, ocupació i renda disponible) i als 7 (Gipuzkoa) i 11 (València) anys (Risc de Pobresa o Exclusió Social (AROPE)). El context familiar i el desenvolupament cognitiu es van mesurar amb l’Escala d’Avaluació Familiar Haezi-Etxadi 7-11 (HEFAS 7-11) i les Raven’s Colored Progressive Matrices (Raven’s CPM), respectivament.

La variable de posició socioeconòmica que millor es va relacionar amb desenvolupament cognitiu va ser la classe social familiar, mostrant que aquelles llars pertanyents a classes socials més baixes tenien fills i filles que obtenien menor puntuació cognitiva. Els indicadors de la posició socioeconòmica es van relacionar amb subescales del context familiar, en particular les relatives a l’estimulació cognitiva, l’estrès de les mares i els pares i la criança dels fills i filles. Això va indicar que les llars amb posicions més desafavorides, van presentar també pitjors puntuacions a les escales de context familiar. En aquest estudi es va trobar que una part de la relació entre classe social i desenvolupament cognitiu estava explicada pel context familiar. Quan es van tenir en compte les subescales per separat, van influir entre un 5 i un 11% a la relació, mentre que el percentatge va ser d’un 12% quan es van tenir en compte en conjunt.

Tant la posició socioeconòmica com el context familiar contribueixen al desenvolupament cognitiu infantil. Les polítiques igualitàries i els programes de criança positiva podrien contribuir a millorar el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes.

Referència: González L, Popovic M, Rebagliato M, Estarlich M, Moirano G, Barreto-Zarza F, Richiardi L, Arranz E, Santa-Marina L, Zugna D, Ibarluzea J, Pizzi C. Socioeconomic position, family context, and child cognitive development. Eur J Pediatr. 2024 Mar 14. doi: 10.1007/s00431-024-05482-x. Epub ahead of print.

Link a l’article científic: https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-024-05482-x