Objectius

El Projecte INMA té 3 objectius generals:

  • Descriure el grau d’exposicions prenatals individuals a contaminants ambientals i les dosis internes d’aquests contaminants durant la gestació, en el naixement i durant la infància a tot l’Estat Espanyol.
  • Avaluar l’impacte de l’exposició pre i postnatal a diversos contaminants ambientals en el creixement, la salut i el desenvolupament dels infants, des de les etapes fetals i al llarg de la seva vida.
  • Avaluar com alguns factors genètics i nutricionals poden modificar els efectes dels contaminants ambientals en el creixement infantil.