Arsènic

L‘arsènic es un element natural que, en el medi ambient, es pot trobar en forma d’espècies inorgàniques o orgàniques. El primer cas es més habitual en aigües i sòls, i el segon en organismes marins, per exemple, combinat amb sucres, i és menys tòxic.

L’exposició aguda per inhalació de vapors o partícules contaminades amb arsènic inorgànic provoca efectes gastrointestinals (nàusees, diarrea, dolor abdominal) i lesions en els sistemes nerviós central i perifèric. Per altra banda, l’exposició crònica a l’arsènic inorgànic provoca irritació dèrmica i de les mucoses. Si es dóna per via oral, pot provocar efectes gastrointestinals, anèmia, lesions cutànies, hiperpigmentació i lesions en el fetge i els ronyons. L’arsènic està classificat com a cancerigen en els humans: pot provocar càncers de pulmó, pell, fetge i bufeta. S’han donat casos de contaminació aguda per arsènic a l’aigua a Bangladesh i algunes zones de Nicaragua.