Descripció general

INMA – Infància i Medi Ambient – és una xarxa d’investigació de grups espanyols que van crear un projecte amb l’objectiu d’estudiar el paper dels contaminants ambientals més importants en l’aire, l’aigua i la dieta durant l’embaràs i l’inici de la vida, i també els seus efectes en el creixement i desenvolupament infantil.

El desenvolupament físic, social i intel·lectual dels infants des de la concepció fins a finals de l’adolescència requereix un ambient protegit i protector de la salut. L’augment de malalties està relacionat amb ambients no saludables. Les exposicions prenatals i al començament de la vida, incloent-hi la dieta, s’associen amb la salut infantil i el desenvolupament humà, i predisposa efectes posteriors en els adults.

Així, el projecte INMA es basa en tres bases principals:

En primer lloc, l’exposició a contaminants ambientals per aire, aigua i alimentació és universal. Els nens són especialment vulnerables als seus efectes, perquè no són adults petits, sinó que estan en procés de creixement i, per tant, el seu sistema immunològic i els mecanismes de desintoxicació no estan completament desenvolupats. És per això que els nens són més vulnerables que els adults a les exposicions ambientals.

S’ha relacionat el contaminants persistents com ara els compostos organoclorats (OC) i altre metalls amb el retard en el creixement intrauterí, la prematuritat, el retard en el creixement postnatal i amb alteracions del neurodesenvolupament i de la conducta.

Hi ha contaminants de l’aire, per exemple les partícules fines, que s’han associat amb un augment de la mortalitat infantil i amb problemes de salut com l’asma, al·lèrgies i neurodesenvolupament.

Hi ha menys proves sobre els efectes de molts contaminants durant el període fetal, i s’ha creat la necessitat de fer nous estudis amb la finalitat d’obtenir més dades. També alguns productes en l’aigua, anomenats productes desinfectants, s’han associat amb problemes reproductius.

En segon lloc, alguns contaminants i nutrients tenen la mateixa ruta d’ingestió.

El peix, la principal font d’omega 3, també porta organoclorats i metil mercuri. L’alimentació per lactància materna, que és l’única forma de nutrició durant el primer mes de vida, aporta tant nutrients com contaminants. Tot i que els mecanismes de toxicitat d’OC no es coneixen, es pensa que els mecanismes metabòlics i hormonals, subjacents implicats en la neurotoxicitat d’aquests contaminants, es troben en el mateix camí que la deficiència d’alguns àcids grassos essencials.

Queda per explicar si els nutrients poden contrarestar els efectes negatius dels contaminants en la salut.

En tercer lloc, sabem ben poc sobre la susceptibilitat individual de certs productes químics, cosa per la qual ens calen més estudis que integrin interaccions abmient-gen.