Vitamines antioxidants

La vitamina E es troba bàsicament en els fruits secs, els vegetals de fulla verda, el blat de moro i els olis vegetals. A més, els cítrics, els tomàquets i, en general, les fruites, verdures i hortalisses són bones fonts de vitamina C.

Probablement, una de les causes més ben identificades de l’endarreriment en el creixement fetal en països desenvolupats són les malalties hipertensives, sobretot si es troben amb el quadre conegut com a preeclàmpsia, que podria ser la causa de fins a un terç de tots els endarreriments en el creixement fetal. La preeclàmpsia és un síndrome específic de l’embaràs que afecta tant a la mare (mitjançant un mecanisme d’alteració vascular), como al fetus (provocant una restricció del creixement intrauterí). Es considera que la preeclàmpsia és la primera causa de mortalitat materna en països desenvolupats i s’associa, a més, amb un increment del risc de parts prematurs i mortalitat prenatal.

De moment encara no hi ha cap tractament que previngui o endarrereixi l’inici d’aquesta malaltia. En els darrers anys, tot i això, s’han fet avenços rellevants en l’estudi de les causes de la preeclàmpsia, que aporten esperances sobre possibles intervencions preventives. Hi ha estudis recents que suggereixen que les alteracions vasculars en la preeclàmpsia vénen donades per un excés de producció de radicals lliures o processos d’estrès oxidatiu. Els radicals lliures es produeixen contínuament en l’organisme durant el metabolisme normal de les cèl·lules, com a reacció davant les infeccions, o també com a resposta a l’exposició a les radiacions ionitzants, als rajos ultraviolats, a la contaminació ambiental, al fum del tabac, o a un excés d’exercici. Els radicals lliures d’oxigen causen dany oxidatiu, que es considera que és l’origen de diverses malalties, com ara diversos tipus de càncer, malalties cardíaques i vasculars, diabetis, malalties neurològiques, patologia oftàlmica i envelliment

Les reaccions en cadena provocades pels radicals lliures només les eliminen els anomenats sistemes antioxidants defensius, compostos fundamentalment per enzimes antioxidants, que intenten prevenir la producció de radicals lliures altament reactius, i un segon grup d’antioxidants no enzimàtics o vitamines antioxidants (vitamina C, vitamina E), que neutralitza l’acció de els radicals lliures que ja existeixen. Quan hi ha un desequilibri entre la producció de radicals lliures i la capacitat antioxidant de l’organisme per neutralitzar-los, llavors podem parlar de processos d’estrès oxidatiu.

Aquelles dones embarassades amb una capacitat antioxidant disminuïda (bé per poca ingestió de vitamines antioxidants, bé per poca activitat dels enzims antioxidants), podrien estar més predisposades a desenvolupar preeclàmpsia, i, per tant, tenir un fill prematur o amb baix pes en néixer.

Si hi ha prou proves de tenir un risc més elevat de preeclàmpsia o endarreriment del creixement intrauterí en els embarassos d’aquelles dones amb una capacitat antioxidant deficient en les feses inicials de l’embaràs, una dieta rica en aquestes vitamines o l’administració de suplements antioxidants podria prevenir o pal·liar els efectes d’aquestes condicions adverses prenatals.

Tampoc no hem d’oblidar que molts tòxics ambientals produeixen danys en l’organisme a través de processos d’estrès oxidatiu. A més dels possibles efectes beneficiosos de les vitamines per prevenir la preeclàmpsia i afavorir el creixement fetal, una dieta materna i infantil rica en fruites, verdures i hortalisses farà que tant la mare com el nen siguin menys vulnerables a possibles agressions ambientals.