INMA: “Nivells de vitamina D durant l’embaràs i la infància i la relació amb desenvolupament d’al·lèrgies i asma durant la infància”

19/03/2024

Un estudi amb la cohort INMA demostra com tenir nivells més alts de vitamina D a l’edat preescolar podria estar relacionat amb una menor probabilitat de desenvolupar èczema durant la infància. L’estudi desenvolupat per la investigadora Sangüesa i col·laboradors ha utilitzat dades de les cohorts INMA-Astúries, Gipuzkoa, Menorca, Sabadell i València per avaluar la relació entre els nivells de vitamina D i el desenvolupament d’al·lèrgies i asma a la infància.

La prevalença de la deficiència de vitamina D pot ser de fins al 75% en adults, fins i tot països del sud d’Europa on les hores de llum solar són abundants. Especialment, les dones embarassades i els lactants corren més risc. La vitamina D és important per al desenvolupament del sistema immunitari, i la seva mancança pot estar relacionada amb el desenvolupament d’al·lèrgies i asma a la infància. Mentre que la majoria dels estudis anteriors només van analitzar els símptomes d’al·lèrgia i asma en un moment determinat, aquest estudi fa un pas més per examinar l’efecte dels nivells de vitamina D tant durant l’embaràs com durant la infància.

Al voltant del 19% de les mares i el 24% dels nens presentaven mancances de vitamina D. L’estudi va concloure que tenir un nivell més alt de vitamina D en edat preescolar estava relacionat amb una menor probabilitat de patir èczema durant la infància. A més a més, tenir un nivell més alt de vitamina D durant l’embaràs i la infància podria reduir la probabilitat de sibilàncies d’aparició tardana.

L’estudi es basa en la bibliografia existent sobre el possible efecte positiu dels nivells de vitamina D en nens en edat preescolar sobre l’èczema atòpic. Això podria ser perquè la vitamina D intervé en la prevenció de les respostes inflamatòries i les infeccions. Tot i això, els autors subratllen la importància que es realitzin més estudis que avaluïn els nivells de vitamina D durant l’embaràs i la infància, i que avaluïn els símptomes al·lèrgics i asmàtics més endavant en la infància i adolescència per confirmar els resultats.

Referència: Sangüesa J, Sunyer J, Garcia-Esteban R, Abellan A, Esplugues A, Garcia-Aymerich J, Guxens M, Irizar A, Júlvez J, Luque-García L, Rodríguez-Dehli AC, Tardón A, Torrent M, Vioque J, Vrijheid M, Casas M. Prenatal and child vitamin D levels and allergy and asthma in childhood. Pediatr Res. 2023 May;93(6):1745-1751.

Link a l’article científic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36057646/