“Suplements d’àcid fòlic durant l’embaràs i el desenvolupament psicomotor dels infants”

09/11/2015

Les exigències nutricionals d’àcid fòlic augmenten durant l’embaràs, ja que està implicat en diversos processos del desenvolupament del fetus, especialment en la síntesi, reparació i metilació de l’ADN. La deficiència d’àcid fòlic durant l’embaràs pot donar lloc a defectes del tub neural (i per tant a defectes neurològics). Els suplements d’àcid fòlic es recomanen en dosi d’entre 400 mg/dia i 1000 mg/dia. No obstant això, d’acord a l’evidència científica actual, no està clar si hi ha una associació entre l’administració de suplements d’àcid fòlic i un millor desenvolupament neuropsicològic en els éssers humans. A més, encara que l’administració de suplements d’àcid fòlic sembla ser segura per a la salut, algunes investigacions amb animals han alertat sobre un possible efecte perjudicial quan l’administració de suplements d’àcid fòlic excedeix les dosis recomanades. En aquest estudi l’objectiu principal va ser analitzar l’associació entre l’ús d’altes dosis de suplements d’àcid fòlic durant l’embaràs i el desenvolupament neuropsicològic del nen a l’edat d’1 any.

Un total de 2.226 infants de 4 cohorts INMA (València, Sabadell, Astúries i Guipúscoa) van ser avaluats per psicòlegs utilitzant una prova que avalua les diferents àrees de desenvolupament tals com la memòria, l’aprenentatge verbal o el desenvolupament psicomotor. Els resultats van mostrar que les dones que consumien més de 5.000 mg/dia durant l’embaràs (consum avaluats durant els dos primers trimestre de l’embaràs), en comparació amb aquelles que havien consumit la dosi recomanada de 400 a 1.000 mg/dia, van tenir fills que van obtenir les puntuacions més baixes en la prova neuropsicològica. Encara que es necessiten més estudis per confirmar els resultats d’aquest estudi, els resultats mostren que els suplements d’àcid fòlic en les dosis recomanades són beneficiosos i que aquests s’han de mantenir durant tot l’embaràs seguint les recomanacions del metge.

Referència: Valera-Gran D, García de la Hera M, Navarrete-Muñoz EM, Fernandez-Somoano A, Tardón A, Julvez J, Forns J, Lertxundi N, Ibarluzea JM, Murcia M, Rebagliato M, Vioque J; Infancia y Medio Ambiente (INMA) Project. Folic Acid supplements during pregnancy and child psychomotor development after the first year of life. JAMA Pediatr. 2014 Nov. Epub 2014 Nov 3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365251