Nivells de ftalats i fenols en orina de dones embarassades i nens INMA

24/11/2011

Els ftalats i els fenols són dos grups de substàncies químiques sintètiques molt utilitzades en l’actualitat. Els ftalats, per exemple, s’usen perquè els plàstics siguin més sensibles i difícils de trencar (plastificants). També s’utilitzen com a dissolvents per a altres materials, en sòls de vinil, adhesius, detergents, olis lubricants, parts de l’automòbil, roba plàstica (impermeables), bosses de plàstic, mànega per al jardí, recipients per emmagatzemar sang, tubs per a ús mèdic, joguines infantils. D’altra banda, s’empren en productes de cura persones, com els sabons, xampús, laques de pèl o esmalt d’ungles, i en la cosmètica. Per tant, la seva presència està assegurada en centenars de productes de consum.

Entre els fenols, el bisfenol A (BPA) és un dels més coneguts. BPA s’utilitza per fabricar plàstics durs i resines epoxi. Els productes de plàstic dur fabricats amb BPA solen ser transparents, resistents a la temperatura i tenen el nom genèric de policarbonat. Entre els seus usos cal citar envasos d’aliments i begudes, ampolles d’aigua, biberons, discs compatibles, peces de recanvi per a automòbils, vidres per a ulleres, joguines i dispositius mèdics. Les resines epoxi, fabricades també amb BPA, s’empren com laques per a revestiment de productes de metall, com en llaunes per a aliments o barrils de vi, tapes d’ampolles, materials per a sòls, pintures i tubs de canalització d’aigua. Alguns materials ignífugs i segelladors i compostos dentals també poden contenir BPA. BPA també s’usa en el paper tèrmic (rebuts) de les màquines regsitradoras i caixers, en etiquetes autoadhesives, paper de fax i bitllets de monedes de curs legal.

Com estem les persones exposades a ftalats i fenols

Les persones resultem exposades a ftalats i fenols, principalment, en menjar i beure aliments que han estat en contacte amb recipients i productes que contenen aquestes substàncies. Una exposició menor pot passar per la inhalació de l’aire que respirem o per contacte amb la pell, que en el cas dels cosmètics és important. Un cop aquests compostos entren en el cos de les persones, la majoria d’ells es converteixen en productes degradats (metabòlits), que s’eliminen ràpidament per via urinària, per la qual cosa són fàcilment recognoscibles en l’orina.

Els nens petits poden tenir un risc major que els adults a l’exposició d’aquestes substàncies que han entrat en el cos. Diversos estudis realitzats fora d’Espanya suggerien que tots estàvem exposats a aquest tipus de compostos. L’estudi realitzat des del Projecte INMA ha vingut a confirmar l’extensió d’aquestes exposició i ha permès indagar en els factors que afavoreixen l’exposició de les dones embarassades i dels seus fills.

Com afecten la salut de les persones

No es coneixen encara tots els efectes que té l’exposició a aquests compostos en la salut humana, però alguns estudis la relacionen amb les alteracions del sistema reproductor i amb el comportament dels nens, especialment si l’exposició ha ocorregut durant el desenvolupament de l’embrió o el fetus (embaràs). Això es deu al fet que entre les activitats que s’atribueixen a aquestes substàncies químiques es troben la seva capacitat d’alterar el sistema endocrí, és a dir alguns es comporten com a disruptors endocrins.

La separació temporal entre exposició i presentació de la malaltia, al costat de mecanismes patogènics complexos en què intervenen més d’un compost químoco al mateix temps (efecte combinat) són algunes de les dificultats que té la demostració inqüestionable de l’associació entre exposició a aquests contaminants mediambientals i malaltia. Les concentracions relativament baixes a les que les persones estan exposades són part dels arguments que sostenen els detractors d’aquesta hipòtesi, però obliden que l’exposició ocorre simultàniament a múltiples compostos.

Nivells en orina de ftalats i fenols en dones i nens INMA

Per conèixer l’exposició a 11 ftalats i 9 fenols diferents, en el Projecte INMA hem analitzat la presència dels seus metabolismes en mostres d’orina recollides en el tercer trimestre d’embaràs de 120 mares d’Astúries, Sabadell, País Basc i València i en 30 nens de Granada de 4 anys d’edat.

Hem trobat concentracions detectables d’aquestes substàncies en la majoria de les mostres d’orina analitzades (84{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} de les dones i 100{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} dels nens), confirmant que l’exposició a ftalats i fenols és generalitzada i inadvertida. Els nens presentaven concentracions més grans que les dones embarassades. El lloc de residència de les persones estudiades, així com una millor educació i classe social, es va associar amb els nivells de ftalats i fenols.

Com que en els nens s’observen les majors concentracions corporals de flatatos i fenols, i encara que el seu efecte perjudicial sobre la salut encara no hagi estat definit amb precisió, les agències sanitàries europees (EFSA) i americana (FDA) proposen alternatives que ajudin a reduir l’exposició infantil a aquestes substàncies. Algunes iniciatives, com la prohibició de la comercialziación dels biberons de policarbonat a la UE a partir del passat mes de juny, ja estan ajudant a reduir l’exposició infantil. Es tracta de mesures de precaució que estan sent molt ben rebudes en la comunitat científica.

* Investigadors que hi han intervingut, sota la coordinació de Marieta Fernández, Cases L; Fernández MF, Llop S, Guxens M, Ballester F, Olea N; Irurtzun MB, Rodríguez LS, Riaño I; Tardón A; Vrijheid M; Calafat AM; Sunyer J

* Marieta Fernández és doctora en Ciències Químiques, investigadora del Ramón i Cajal de la Universitat de Granada i coordinadora de la cohort INMA de Granada.