“L’obesitat materna redueix la funció cognitiva del nen”

15/05/2013

L’obesitat de la mare abans de l’embaràs està associada amb una reducció de la funció cognitiva del nen als 14 mesos d’edat. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi desenvolupat per investigadors del Projecte INMA -i liderat per Maribel Casas- per avaluar si els estats de sobrepès i obesitat de la mare abans de l’embaràs estan associats amb el desenvolupament neuropsicológico dels nens entre els 11 i 22 mesos d’edat. Aquest estudi es va realitzar en dos països –Espanya i Grècia- amb una prevalença moderadament alta d’obesitat (>8{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b}).

Els resultats de l’estudi confirmen que existeix una relació directa entre l’obesitat de la mare i la disminució de la funció cognitiva del nen a edats primerenques. Aquesta reducció es donava àdhuc tenint en compte diferents factors socioeconòmics i no s’observava en els fills de pares obesos. Els resultats es van poder replicar en les dues cohorts estudiades.

En l’estudi, amb una mostra de més de 2.400 paris mare-fill, els investigadors del projecte INMA van dur a terme tests neuropsicológicos individuals, van avaluar l’impacte de possibles factors intermediaris, com podrien ser marcadors de la inflamació, i a més es va utilitzar al pare com a control negatiu d’exposició.

Els resultats de l’estudi confirmen
que existeix una relació directa entre
l’obesitat de la mare i la disminució de la funció
cognitiva del nen a edats primerenques.

Aquesta metodologia consisteix a utilitzar el pare com a indicador de tots aquests factors socials que poden estar confonent l’associació real. En aquest cas, si l’efecte del sobrepès i l’obesitat sobre el neurodesenvolupament infantil anés a causa de mecanismes intrauterins o propis de la mare, aquesta associació solament es veuria, o seria més consistent, en la mare que en el pare.

‘obesitat es caracteritza per una inflamació sistémica que pot ser transferida al fetus, incrementant l’estrès oxidatiu i provocant així una sèrie de canvis en el sistema nerviós; aquests canvis poden provocar una disminució de la funció cognitiva del nen.

Aquest estudi suggereix que la reducció
en la funció cognitiva del nen
es deu probablement als mecanismes intrauterins.

Diversos estudis epidemiològics ja han demostrat l’existència d’efectes neuropsicológics en nens fills de mares obeses; no obstant això, fins ara no s’havia pogut demostrar si aquests canvis es devien a mecanismes intrauterins, com podria ser la inflamació, o bé a altres factors relacionats amb el nivell socioeconòmic familiar o la genètica.

Aquest estudi suggereix que la reducció en la funció cognitiva del nen es deu probablement als mecanismes intrauterins, encara que es necessiten més estudis per separar aquests efectes directes d’altres factors propis de la mare.

Artícle: “Maternal pre-pregnancy overweight and obesity, and child neuropsychological development: two Southern European birth cohort studies”. Maribel Casas, Leda Chatzi, Anne-Elie Carsin, Pilar Amiano,3 Mònica Guxens, Manolis Kogevinas, Katerina Koutra,Nerea Lertxundi, Mario Murcia, Marisa Rebagliato, Isolina RiaÑo, Clara L.Rodr?guez-Bernal, Theano Roumeliotaki, Jordi Sunyer, Michelle Mendez and Martine Vrijheid.