“La deficiència de vitamina D durant l’embaràs pot afectar al desenvolupament cerebral dels nadons”

21/12/2012

Entrevista Dra. Eva Morales, autora de l’estudi “Circulating 25-Hydroxyvitamin D3 in Pregnancy and Infant Neuropsychological Development

Què els va motivar a realitzar aquest estudi? Quina metodologia s’ha seguit?
La deficiència de vitamina D durant l’embaràs podria obstaculitzar el desenvolupament cerebral dels bebès, la qual cosa afectaria al seu comportament mental i habilitats psicomotores. Tot i així, els estudis en humans són molt limitats. Per investigar aquesta hipòtesi es va determinar la concentració de vitamina D en la sang durant l’embaràs de gairebé 2.000 dones participants en el Projecte INMA. I als 14 mesos d’edat, neuropsicòlegs entrenats van avaluar les principals funcions cognitives i psicomotores dels fills mitjançant l’aplicació del test neuropsicològic de Bayley.

Quins són les principals conclusions de l’estudi?
Una de cada dues dones embarassades van presentar nivells insuficients de vitamina D en sang (<30 ng/ml). Els nens de mares amb nivells insuficients de vitamina D durant l’embaràs van obtenir puntuacions més baixes en les seves funció cognitiva i psicomotora que aquells nens les mares dels quals tenien nivells òptims de la vitamina (>30 ng/ml). En general, les puntuacions més baixes en els proves neuropsicològiques podria conduir a coeficients intel.lectuals més baixos dels nens.

Quin paper juga la Vitamina D per al cos humà?
La principal funció de la vitamina D és la regulació dels nivells de calci i fòsfor en sang i el pas de calci als ossos, per tant, juga un paper clau en la formació i mineralització òssia, sent essencial per al desenvolupament de l’esquelet. A més de la seva importància per a un adequat desenvolupament ossi, la vitamina D també exerceix un paper important en altres òrgans i sistemes del cos humà com els músculs, l’intestí, pàncrees, cor i sistema vascular, el sistema immune i el cervell.

“Els nens de mares amb nivells insuficients de vitamina D
durant l’embaràs van obtenir puntuacions més baixes
en la seva funció cognitiva i psicomotora que aquells nens
les mares dels quals tenien nivells òptims de la vitamina”.

Quines conseqüències pot tenir un nivell deficient de Vitamina D per a una dona embarassada?
La vitamina D regula el desenvolupament i la funció de la placenta i el seu dèficit durant l’embaràs s’ha relacionat amb un major risc de pre-eclampsia, part prematur i cesària, així com també un major risc de resistència a la insulina, intolerància a la glucosa i diabetis durant l’embaràs.

I per al nadò?
Els nivells de vitamina D del fetus i del nounat depenen totalment dels nivells de vitamina D en sang en la seva mare durant l’embaràs. S’estima que la concentració de vitamina D en sang de cordó pot ser igual o fins a un 20{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} més baixa que la concentració en sang maternal. Uns nivells insuficients de vitamina D durant l’embaràs pot condicionar un pitjor desenvolupament ossi la forma del qual més greu seria el raquitisme. I també pot condicionar el desenvolupament d’un sistema immune més feble i amb una major susceptibilitat de sofrir infeccions respiratòries i asma durant la infància. En l’actualitat molts estudis com el Projecte INMA estan investigant si estar exposat a uns nivells insuficients de vitamina D durant etapes claus del desenvolupament com l’etapa intrauterina pot incrementar el risc de desenvolupar malalties durant l’etapa adulta com obesitat, diabetis, càncer, asma, malalties autoinmunes, cardiovasculars i neurodegeneratives.

“La vitamina D regula el desenvolupament i la funció de la placenta
pel que el seu dèficit durant l’embaràs s’ha relacionat amb un major

risc de pre-eclampsia, part prematur, cesària, un major risc de resistència
a la insulina, intolerància a la glucosa i diabetis durant l’embaràs”.

S’han detectat diferències significatives entre els diferent grups de dones? (edat, estudis, estatus social, origen…)
Sí. Els principals factors que identifiquem associats amb els nivells en sang de vitamina D durant l’embaràs van ser la latitud geogràfica (les dones residents en àrees situades més al sud d’Espanya com València tenien nivells més alts de vitamina D en sang que aquelles dones residents en àrees situades més al nord), l’estació de l’any en la que es va extreure (nivells més alts a l’estiu i més baixos a l’hivern), l’edat de la dona (les dones més joves tenien nivells més baixos), la classe social de la dona (les dones de classes socials més desfavorides van presentar nivells més baixos), l’índex de massa corporal (les dones amb sobrepès i obeses van presentar nivells més baixos), i fumar durant l’embaràs (les dones fumadores van presentar nivells més baixos).

“En l’actualitat molts estudis com el Projecte INMA estan investigant
si estar exposat a uns nivells insuficients de vitamina D durant
etapes claus del desenvolupament com l’etapa intrauterina pot
incrementar el risc de desenvolupar malalties durant l’etapa adulta”.

Quines opcions té al seu abast una dona embarassada per millorar els nivells de Vitamina D? A partir de quan –abans o durant l’embaràs- és important que comenci a ingerir aquesta Vitamina?
És aconsellable que tota la població, i no solament les embarasses, mantingui uns nivells en sang de vitamina D suficients. Per a això hi ha dues opcions: incrementar la ingesta a través de la dieta i/o presa de suplements o incrementar l’exposició solar. Hi ha molt pocs aliments que contenen naturalment quantitats significatives de vitamina D. Tanmateix, s’està estudiant estudi si l’ús de suplements de vitamina D pot ser útil per mantenir uns nivells suficients en sang així com per determinar les quantitats recomanables i segures de suplements que haurien de prendre els diferents grups de la població segons les seves necessitats. En aquest sentit, la manera més eficaç i saludable per tenir uns nivells suficients de vitamina D és l’exposició solar moderada. De fet, la majoria de la gent podria obtenir suficient vitamina D amb exposicions curtes al sol (d’entre 10 i 15 minuts diaris).

*Eva Morales és Doctora en Medicina. Master en Salut Pública. Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i treballa a la cohort INMA de Sabadell