INMA: “Estudi INMA investiga la relació entre l’exposició a pesticides i el desenvolupament de la pubertat en nens i nenes”

31/05/2023

Un estudi recent realitzat com a part de la cohort INMA ha investigat la possible relació entre l’exposició a pesticides i el desenvolupament de la pubertat en nens i nenes.

Els pesticides són substàncies químiques o barreges dissenyades per controlar, prevenir, repel·lir o destruir plagues que poden afectar negativament la productivitat agrícola. Aquestes plagues poden ser des d’insectes i males herbes fins a fongs, rosegadors i patògens que causen malalties. Els pesticides es presenten en diverses formes, com ara polvoritzacions, pols, líquids, grànuls o esquers, i s’apliquen a cultius, sòls, aigua o estructures. Encara que l’ús de pesticides ofereix beneficis, com ara protegir els cultius, millorar els rendiments agrícoles i prevenir la propagació de malalties transmeses per les plagues, el seu ús indegut o la dependència excessiva poden tenir efectes adversos en la salut humana.

Els pesticides es consumeixen principalment a través de fruites i verdures cultivades convencionalment, fet que converteix la dieta en la principal via d’exposició per a la població general. Aquestes substàncies químiques han suscitat preocupació pel seu potencial per alterar el funcionament normal de les hormones en el cos humà, i es classifiquen àmpliament com a disruptors endocrins (DEs). Estudis experimentals suggereixen que aquests DEs poden tenir efectes adversos en el moment en què es dóna la pubertat en els nens i les nenes. Alhora, el moment en què es dóna la pubertat pot tenir diverses implicacions per a la salut dels individus, ja que pot afectar el benestar personal i emocional, el creixement i la salut òssia, la salut reproductiva i s’associa amb altres riscos per a la salut en el futur, com l’obesitat, la diabetis tipus 2, el risc cardiovascular i fins i tot el càncer de mama.

Tot i això, els estudis existents presenten troballes contradictòries sobre la relació entre l’exposició a pesticides i la pubertat. Alguns indiquen que certs pesticides estan associats amb una pubertat primerenca a les nenes, mentre que altres reporten un retard en el desenvolupament sexual tant en nens com en nenes. Aquests efectes s’han observat a diversos països, com el Regne Unit, Bèlgica, la Xina i Dinamarca. Donat el consum significatiu de pesticides a Espanya dins de la Unió Europea, els/les investigadors/es van voler investigar la possible associació entre l’exposició a pesticides i el desenvolupament de la pubertat en nens i nenes de la cohort INMA.

L’estudi va examinar els nivells de metabòlits de pesticides en mostres d’orina recollides de nens/es d’entre 7 i 11 anys, i en va avaluar el desenvolupament puberal utilitzant l’Escala de Tanner i l’Escala de Desenvolupament Puberal. Els metabòlits de pesticides analitzats van ser: un metabòlit de clorpirifs; un metabòlit de diazinon; un metabòlit no específic d’organofosfats; un metabòlit de piretroides; i un metabòlit de fungicides. Aquests pesticides són de gran interès perquè s’utilitzen rutinàriament en la producció d’aliments i en entorns no agrícoles.

Els resultats van revelar que concentracions més altes de metabòlits específics de pesticides, com els metabòlits d’organofosfats i de fungicides, es van associar amb més probabilitat de desenvolupament puberal general en nenes. El metabòlit de fungicides també es va relacionar amb més probabilitat de desenvolupament mamari, especialment en nenes amb pes baix o normal. En els nens, la presència urinària de metabòlits de clorpirifs i piretroides es va associar amb més probabilitat de desenvolupament genital. Curiosament, l’associació amb el metabòlit de piretroides es va observar principalment en nens amb sobrepès o obesitat. A més, l’estudi va trobar que nivells més alts de metabòlits de fungicides es van relacionar amb una probabilitat més gran de desenvolupament genital en nens amb pes inferior o normal. D’altra banda, nivells més alts d’organofosfats es van associar amb una reducció de la probabilitat de pubertat en nens amb sobrepès o obesitat.

En general, aquest estudi d’INMA suggereix que l’exposició a certs pesticides durant la infància pot estar associada amb alteracions puberals, com ara un desenvolupament mamari més primerenc en nenes i un desenvolupament genital més primerenc en nens. Curiosament, aquestes associacions es podrien veure afectades per l’estat d’obesitat infantil. L’estudi ressalta la possible interferència d’aquests pesticides contemporanis amb l’eix hipotàlem-hipòfisi-gonadal (HPG), que regula el moment en què es dóna la pubertat. Aquestes troballes esclareixen els possibles impactes en la salut de l’exposició a pesticides durant etapes crítiques del desenvolupament i emfatitzen la necessitat d’investigar més a fons els efectes d’aquestes substàncies químiques en el desenvolupament puberal.

Referència: Castiello F, Suárez B, Beneito A, Lopez-Espinosa MJ, Santa-Marina L, Lertxundi A, Tardón A, Riaño-Galán I, Casas M, Vrijheid M, Olea N, Fernández MF, Freire C. Childhood exposure to non-persistent pesticides and pubertal development in Spanish girls and boys: Evidence from the INMA (Environment and Childhood) cohort. Environ Pollut. 2023 Jan 1;316(Pt 2):120571.

Link a l’article científic: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120571