“Efectes respiratoris de l’exposició pre i postnatal a la contaminació ambiental”

15/12/2015

El desenvolupament de les nostres vies respiratòries comencen durant el segon trimestre de l’embaràs i finalitzen al voltant dels tres anys. Durant aquesta època de maduració hi ha una major vulnerabilitat dels pulmons davant de substàncies ambientals i radiacions nocives. No obstant això, tot i conèixer-se àmpliament els efectes adversos dels contaminants atmosfèrics sobre la funció pulmonar en edats escolars, es desconeixen encara en gran mesura els efectes de l’exposició en èpoques prenatals i postnatals primerenques.

Els nens preescolars representen un dels principals reptes en l’avaluació de la funció pulmonar; però, l’avaluació de la funció pulmonar en aquest grup d’edat és important per raons clíniques i també a causa del considerable creixement i desenvolupament del sistema respiratori que es produeix durant aquest període de la vida.

Per respondre a aquestes es van utilitzar dades de 1295 embarassades i 1175 nounats residents en dues àrees geogràfiques espanyoles (Guipúscoa i Sabadell). Mitjançant models geoestadístics es va estimar l’exposició residencial a dos contaminants ambientals, diòxid de nitrogen (NO2) i benzè (C6H6), des de l’embaràs fins als 4.5 anys.

A l’edat de 4.5 anys es va convidar als nens a fer una prova de funció respiratòria. En aquesta prova, aquells nens exposats a majors concentracions de benzè i diòxid de nitrogen durant l’embaràs van obtenir pitjors resultats en la funció respiratòria, especialment si la exposició havia estat durant el segon trimestre d’embaràs. En concret, els nens i nenes exposats presentaven major obstrucció de les vies respiratòries en les proves d’espirometria, i un major risc de baixa funció pulmonar. Aquesta associació va ser major en nens i nenes amb atòpia, i provinents de mares de classe social baixa i nivell educatiu baix. No obstant això, els mecanismes subjacents a aquestes associacions són encara desconeguts.

Aquests resultats van en la línia dels resultats obtinguts en altres estudis similars. Això indica la necessitat d’exigir als representants públics el desenvolupament de polítiques públiques encaminades a reduir l’exposició a aquest tipus de contaminants ambientals.

Referència: Morales E, Garcia-Esteban R, Asensio de la Cruz O, Basterrechea M, Lertxundi A, Martinez López de Dicastillo MD, Zabaleta C, Sunyer J. Intrauterine and early postnatal exposure to outdoor air pollution and lung function at preschool age. Thorax. 2015 Jan;70(1):64-73.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25331281