Defensa de tesi doctoral de Virginia Fuentes

27/10/2014

Recentment ha sigut defensat el treball de Tesi Doctoral amb títol “Efectes sobre la salut respiratòria en la primera infància de l’exposició pre i postnatal a tabac i uns altres contaminants ambientals” per part de Virginia Fuentes Leonarte, en el Departament de Ginecologia, Salut Pública i Història de la Ciència de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. La Dra. Fuentes és Metgessa de Família i col•laboradora en el Projecte INMA a través de l’àrea d’Ambient i Salut de FISABIO-Salut Pública. La direcció del treball va ser duta a terme pels professors Ferran Ballester de la Universitat de València i FISABIO-Salut Pública i Marisa Rebagliato de la Universitat Jaume I de Castelló. La tesi ha obtingut la qualificació d’Excel•lent Cum Laude. El cos principal d’aquest treball ho han conformat 6 articles científics -3 revisions sistemàtiques i tres articles originals-, tots ells publicats en revistes internacionals. Tots els articles originals s’han dut a terme en el marc del Projecte INMA, sent 2 dels 3 estudis multicéntrics realitzats amb les cohorts d’Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València.

EL Tribunal ha estat compost per doctors d’ampli reconeixement dins de la Salut Pública i la Salut Infantil. El president del Tribunal ha sigut el Dr. Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic del Departament de Salut Pública, història de la Ciència i Ginecologia de la Universitat Miguel Hernández, la Dra. Blanca Lubreras, professora titular del mateix Departament, el Dr. Antonio Nieto, Cap del Servei de Salut Respiratòria i Al•lèrgies, de l’Hospital Universitari la Fe de València; la professora Yolanda Valcárcel de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid i la professora Elena Ronda.de la Universitat d’Alacant.

Alguns de les troballes a destacar de la tesi són, quant a la revisió de la literatura sobre contaminació de l’aire interior i salut respiratòria en la primera infància, que la producció científica relativa fonts de gas i els treballs amb mesuraments de diòxid de nitrògen (NO2) representen la producció majoritària en els països desenvolupats enfront de la combustió de biomassa en els països en desenvolupament, amb una clara associació amb infeccions de vies baixes. El nombre d’estudis amb mesuraments de contaminació interior i exterior per a una millor caracterització de l’exposició i de la contribució relativa de diferents fonts d’exposició sobre les variables respiratòries estudiades va en augment.

En els treballs originals es va observar que la prevalença de fumadores a Espanya abans de la implantació de la Llei Antitabac, és elevada en comparació d’altres països europeus, dada que es va confirmar en la cohort de València amb una prevalença a l’inici de l’embaràs del 40,9{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b}. Les càrregues laborals, en concret les càrregues d’objectes pesats de més de 20 kgs, es van relacionar amb el consum de tabac a l’inici de l’embaràs i amb la persistència de l’hàbit.

Quant als efectes respiratoris estudiats en els xiquets durant el seu primer any de vida, l’exposició prenatal al consum de tabac matern va presentar un paper preponderant enfront de la postnatal sobre el risc de patir esdeveniments respiratoris durant el primer any de vida dels xiquets de les 4 cohortes de novo (Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València), en concret: infeccions respiratòries de vies baixes, sibilàncies i pit carregat. El consum de tabac de les embarassades també es va comportar com a variable modificadora d’efecte de l’exposició a les emissions de les cuines de gas per part embarassades de les quatre cohorts incrementant el risc de patir sibilàncies al llarg del primer any de vida dels seus fills.