Canvis epigenètics en el gen ALOX12 s’associen amb sibilàncies persistents en la infància

31/05/2012

Així mateix, es va avaluar el possible efecte sobre els nivells de metilació d’exposicions prenatals prèviament relacionades amb asma infantil (tabaquisme matern, ús de suplements de folat i pesticides organoclorats) i de variants genètiques.

Per a això es van utilitzar dades de dos cohorts del projecte INMA: Menorca (n = 122) i Sabadell (n = 236). Els nivells de metilació en relació a la presència de sibilàncies persistents es van analitzar en un total de 807 gens en els participants de la cohort de Menorca. Els resultats van ser validats en la cohort de Menorca i replicats en la cohort de Sabadell mitjançant piroseqüenciació, la tècnica “gold-standard” per a la quantificació dels nivells de metilació. La informació sobre tabaquisme matern i l’ús de suplements de folat durant l’embaràs es va obtenir a través de qüestionaris. Els nivells de diclorodifenildicloroetileno (DDE) es van mesurar en la sang de cordó umbilical o en el sèrum matern.

Els resultats dels dos estudis van mostrar que nivells més baixos de metilació en el gen ALOX12 es van associar amb un major risc de sibilàncies persistents en la infància. L’exposició prenatal a nivells més alts de DDE es va associar amb nivells més baixos de metilació en el gen ALOX12 en la cohort de Menorca, encara que aquests resultats no es van replicar en la cohort de Sabadell. Els resultats dels dos estudis van mostrar que els nivells de metilació en el gen ALOX12 es van associar amb variants genètiques subjacents.

La conclusió més important de l’estudi és que els nivells de metilació en el gen ALOX12 poden ser un biomarcador epigenètic del risc de desenvolupar símptomes d’asma en la infància.

Eva Morales és Doctora en Medicina. Màster en Salut Pública. Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i treballa en la cohort INMA de Sabadell