Sabadell

A la ciutat de Sabadell, totes les dones que van atendre el programa d’atenció a la gestant i que van fer Ecografia del seu 1r trimestre d’embaràs al CAP II Sant Felix (únic centre d’atenció primària especialitzada de la Ciutat) entre juliol de 2004 i juliol de 2006, van ser convidades a participar en l’estudi INMA. Es van incloure un total de 657 dones, que van ser seguides en cada trimestre de l’embaràs fins al moment de el part a l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí) el qual cobreix tota la població de Sabadell, actuant com a consulta especialitzada i hospital de referència per a el part.

Entre maig de 2007 a juliol de 2007 es va realitzar una ronda addicional de reclutament de dones embarassades però directament quan anaven a donar a llum a l’Hospital de Sabadell. En aquesta segona fase es van incloure un total de 120 dones.

Al llarg dels anys, aquest grup de nens de la ciutat de Sabadell s’han avaluat cada 2 anys aproximadament, gràcies a la predisposició de les seves famílies: és a dir, als 6 i 14 mesos, als 2, 4, 7, 9, i 11 anys. Actualment estem preparant la visita dels 14 anys i desitgem que en el futur puguem seguir comptant amb la seva important participació desinteressada.

 

  • Entitats Col·laboradores:

 

  • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Sabadell recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

Search

398 Resultats

Cardiometabòlic -
Creixement postnatal i Obesitat -


Early- childhood BMI trajectories in relation to preclinical cardiovascular measurements in adolescence

Montazeri P, Fossati S, Clemente DBP, Cirugeda L, Elosua R, Fernández-Barrés S, Fochs S, Garcia-Esteban R, Marquez S, Pey N, Nawrot TS, Vrijheid M. Early- childhood BMI trajectories in relation to preclinical cardiovascular measurements in adolescence. J Dev Orig Health Dis. 2022 Jun;13(3):322-329. PMID: 34308826


Alteracions hormonals -
Compostos tòxics persistents -


Maternal Perfluoroalkyl Substances, Thyroid Hormones, and DIO Genes: A Spanish Cross-sectional Study

Sarzo B, Ballesteros V, Iñiguez C, Manzano-Salgado CB, Casas M, Llop S, Murcia M, Guxens M, Vrijheid M, Marina LS, Schettgen T, Espada M, Irizar A, Fernandez-Jimenez N, Ballester F, Lopez-Espinosa MJ. Maternal Perfluoroalkyl Substances, Thyroid Hormones, and DIO Genes: A Spanish Cross-sectional Study. Environ Sci Technol. 2022-2021 Jul 27. Online ahead of print. PMID: 34314170


Creixement postnatal i Obesitat -
Entorno urbano y Verdor -


Green CURIOCITY: a study protocol for a European birth cohort study analysing childhood heat-related health impacts and protective effects of urban natural environments

van den Bosch M, Basagaña X, Mudu P, Kendrovski V, Maitre L, Hjertager Krog N, Aasvang GM, Grazuleviciene R, McEachan R, Vrijheid M, Nieuwenhuijsen MJ. Green CURIOCITY: a study protocol for a European birth cohort study analysing childhood heat-related health impacts and protective effects of urban natural environments. BMJ Open. 2022 Jan 24;12(1):e052537. PMID: 35074814


Compostos tòxics persistents -
Creixement postnatal i Obesitat -


Prenatal exposure to persistent organic pollutants and childhood obesity: A systematic review and meta-analysis of human studies

Stratakis N, Rock S, La Merrill MA, Saez M, Robinson O, Fecht D, Vrijheid M, Valvi D, Conti DV, McConnell R, Chatzi VL. Prenatal exposure to persistent organic pollutants and childhood obesity: A systematic review and meta-analysis of human studies. Obes Rev. 2022 Jan;23 Suppl 1:e13383. PMID: 34766696


Compostos tòxics no persistents -
Creixement postnatal i Obesitat -


Prenatal exposure to phthalates and phenols and preclinical vascular health during early adolescence

Montazeri P, Fossati S, Warembourg C, Casas M, Clemente DBP, Garcia-Esteban R, Nawrot TS, Vrijheid M. Prenatal exposure to phthalates and phenols and preclinical vascular health during early adolescence. Int J Hyg Environ Health. 2022 Mar;240:113909. PMID: 34952328


Creixement postnatal i Obesitat -
Nutrició -


Urinary metabolic biomarkers of diet quality in European children are associated with metabolic health

Stratakis N, Siskos AP, Papadopoulou E, Nguyen AN, Zhao Y, Margetaki K, Lau CE, Coen M, Maitre L, Fernández-Barrés S, Agier L, Andrusaityte S, Basagaña X, Brantsaeter AL, Casas M, Fossati S, Grazuleviciene R, Heude B, McEachan RR, Meltzer HM, Millett C, Rauber F, Robinson O, Roumeliotaki T, Borras E, Sabidó E, Urquiza J, Vafeiadi M, Vineis P, Voortman T, Wright J, Conti DV, Vrijheid M, Keun HC, Chatzi L. Urinary metabolic biomarkers of diet quality in European children are associated with metabolic health. Elife. 2022 Jan 25;11:e71332. PMID: 35076016


Contaminació de l'aire -
Creixement intrauterí -


Identifying Sensitive Windows of Exposure to NO2 and Fetal Growth Trajectories in a Spanish Birth Cohort

Whitworth KW, Rector A, Ish J, Chauhan SPJ, Ibarluzea J, Guxens M, Swartz MD, Symanski E, Iñiguez C. Identifying Sensitive Windows of Exposure to NO2 and Fetal Growth Trajectories in a Spanish Birth Cohort. Epidemiology. 2022 May 1;33(3):318-324. PMID: 35213509


Epigenètica -
Metalls -


Maternal iron status in early pregnancy and DNA methylation in offspring: an epigenome-wide meta-analysis

Taeubert MJ, de Prado-Bert P, Geurtsen ML, Mancano G, Vermeulen MJ, Reiss IKM, Caramaschi D, Sunyer J, Sharp GC, Julvez J, Muckenthaler MU, Felix JF. Maternal iron status in early pregnancy and DNA methylation in offspring: an epigenome-wide meta-analysis. Clin Epigenetics. 2022 May 3;14(1):59. PMID: 35505416


Compostos tòxics no persistents -
Salut respiratòria i atòpia -


In utero exposure to bisphenols and asthma, wheeze, and lung function in school-age children: a prospective meta-analysis of 8 European birth cohorts

Abellan A, Mensink-Bout SM, Garcia-Esteban R, Beneito A, Chatzi L, Duarte-Salles T, Fernandez MF, Garcia-Aymerich J, Granum B, Iñiguez C, Jaddoe VWV, Kannan K, Lertxundi A, Lopez-Espinosa MJ, Philippat C, Sakhi AK, Santos S, Siroux V, Sunyer J, Trasande L, Vafeiadi M, Vela-Soria F, Yang TC, Zabaleta C, Vrijheid M, Duijts L, Casas M. In utero exposure to bisphenols and asthma, wheeze, and lung function in school-age children: a prospective meta-analysis of 8 European birth cohorts. Environ Int. 2022 Apr;162:107178. doi: 10.1016/j.envint.2022.107178. Epub 2022 Mar 18. PMID: 35314078.


Compostos tòxics persistents -
Lactància materna -
Salut reproductiva -


Influence of gestational weight gain on the organochlorine pollution content of breast milk

Grimalt JO, Garí M, Santa-Marina L, Ibarluzea J, Sunyer J. Influence of gestational weight gain on the organochlorine pollution content of breast milk. Environ Res. 2022 Jun;209:112783. PMID: 35074353


1 / 40