Sabadell

A la ciutat de Sabadell, totes les dones que van atendre el programa d’atenció a la gestant i que van fer Ecografia del seu 1r trimestre d’embaràs al CAP II Sant Felix (únic centre d’atenció primària especialitzada de la Ciutat) entre juliol de 2004 i juliol de 2006, van ser convidades a participar en l’estudi INMA. Es van incloure un total de 657 dones, que van ser seguides en cada trimestre de l’embaràs fins al moment de el part a l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí) el qual cobreix tota la població de Sabadell, actuant com a consulta especialitzada i hospital de referència per a el part.

Entre maig de 2007 a juliol de 2007 es va realitzar una ronda addicional de reclutament de dones embarassades però directament quan anaven a donar a llum a l’Hospital de Sabadell. En aquesta segona fase es van incloure un total de 120 dones.

Al llarg dels anys, aquest grup de nens de la ciutat de Sabadell s’han avaluat cada 2 anys aproximadament, gràcies a la predisposició de les seves famílies: és a dir, als 6 i 14 mesos, als 2, 4, 7, 9, 11 i 14 anys. Al juliol del 2023 hem iniciat la visita dels 18 anys, i és meravellós reconèixer la valuosa col·laboració desinteressada d’aquests joves, agraint-lis la seva participació i el compromís adquirit. Gràcies per formar part d’aquest viatge cap a un futur més prometedor.

 

  • Entitats Col·laboradores:

 

  • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Sabadell recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

Search

467 Resultats

Neurodesenvolupament -
Salut reproductiva -


Association between relative age at school and persistence of ADHD in prospective studies: an individual participant data meta-analysis

Synergy for the Influence of the Month of Birth in ADHD (SIMBA) study group. Association between relative age at school and persistence of ADHD in prospective studies: an individual participant data meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2023 Dec;10(12):922-933. PMID: 37898142


Contaminació de l'aire -
Creixement intrauterí -


Susceptible windows of exposure to fine particulate matter and fetal growth trajectories in the Spanish INMA (INfancia y Medio Ambiente) birth cohort

Chen WJ, Rector AM, Guxens M, Iniguez C, Swartz MD, Symanski E, Ibarluzea J, Ambros A, Estarlich M, Lertxundi A, Riano-Galán I, Sunyer J, Fernandez-Somoano A, Chauhan SP, Ish J, Whitworth KW. Susceptible windows of exposure to fine particulate matter and fetal growth trajectories in the Spanish INMA (INfancia y Medio Ambiente) birth cohort. Environ Res. 2023 Jan 1;216(Pt 2):114628. PMID: 36279916


Activitat física - sedentarisme -
Contaminació de l'aire -
Creixement postnatal i Obesitat -
Desigualtats socials -
Entorn urbà i Verdor -
Neurodesenvolupament -


Social inequalities, green and blue spaces and mental health in 6-12 years old children participating in the INMA cohort

Subiza-Pérez M, García-Baquero G, Fernández-Somoano A, Riaño I, González L, Delgado-Saborit JM, Guxens M, Fossati S, Vrijheid M, Fernandes A, Ibarluzea J, Lertxundi N. Social inequalities, green and blue spaces and mental health in 6-12 years old children participating in the INMA cohort. Health Place. 2023 Sep;83:103104. PMID: 37611380


Activitat física - sedentarisme -
Contaminació de l'aire -
Creixement postnatal i Obesitat -
Desigualtats socials -
Entorn urbà i Verdor -
Neurodesenvolupament -


Residential green and blue spaces and working memory in children aged 6-12 years old. Results from the INMA cohort

Subiza-Pérez M, García-Baquero G, Fernández-Somoano A, Guxens M, González L, Tardón A, Dadvand P, Estarlich M, de Castro M, McEachan RRC, Ibarluzea J, Lertxundi N. Residential green and blue spaces and working memory in children aged 6-12 years old. Results from the INMA cohort. Health Place. 2023 Nov;84:103136. PMID: 37871446


Entorn urbà i Verdor -
Salut respiratòria i atòpia -


Associations between combined urban and lifestyle factors and respiratory health in European children

Guillien A, Slama R, Andrusaityte S, Casas M, Chatzi L, de Castro M, de Lauzon-Guillain B, Granum B, Grazuleviciene R, Julvez J, Krog NH, Lepeule J, Maitre L, McEachan R, Nieuwenhuijsen M, Oftedal B, Urquiza J, Vafeiadi M, Wright J, Vrijheid M, Basagaña X, Siroux V. Associations between combined urban and lifestyle factors and respiratory health in European children. Environ Res. 2024 Feb 1;242:117774. PMID: 38036203


Genètica -


Analysis of DNA methylation at birth and in childhood reveals changes associated with season of birth and latitude

Kadalayil L, Alam MZ, White CH, Ghantous A, Walton E, Gruzieva O, Merid SK, Kumar A, Roy RP, Solomon O, Huen K, Eskenazi B, Rzehak P, Grote V, Langhendries JP, Verduci E, Ferre N, Gruszfeld D, Gao L, Guan W, Zeng X, Schisterman EF, Dou JF, Bakulski KM, Feinberg JI, Soomro MH, Pesce G, Baiz N, Isaevska E, Plusquin M, Vafeiadi M, Roumeliotaki T, Langie SAS, Standaert A, Allard C, Perron P, Bouchard L, van Meel ER, Felix JF, Jaddoe VWV, Yousefi PD, Ramlau-Hansen CH, Relton CL, Tobi EW, Starling AP, Yang IV, Llambrich M, Santorelli G, Lepeule J, Salas LA, Bustamante M, Ewart SL, Zhang H, Karmaus W, Röder S, Zenclussen AC, Jin J, Nystad W, Page CM, Magnus M, Jima DD, Hoyo C, Maguire RL, Kvist T, Czamara D, Räikkönen K, Gong T, Ullemar V, Rifas-Shiman SL, Oken E, Almqvist C, Karlsson R, Lahti J, Murphy SK, Håberg SE, London S, Herberth G, Arshad H, Sunyer J, Grazuleviciene R, Dabelea D, Steegers-Theunissen RPM, Nohr EA, Sørensen TIA, Duijts L, Hivert MF, Nelen V, Popovic M, Kogevinas M, Nawrot TS, Herceg Z, Annesi-Maesano I, Fallin MD, Yeung E, Breton CV, Koletzko B, Holland N, Wiemels JL, Melén E, Sharp GC, Silver MJ, Rezwan FI, Holloway JW. Analysis of DNA methylation at birth and in childhood reveals changes associated with season of birth and latitude. Clin Epigenetics. 2023 Sep 11;15(1):148. PMID: 37697338


Creixement postnatal i Obesitat -
Exposoma -


The contribution to policies of an exposome-based approach to childhood obesity

Vineis P, Handakas E, Alfano R, Millett C, Fecht D, Chatzi L, Plusquin M, Nawrot T, Richiardi L, Barros H, Vrijheid M, Sassi F, Robinson O. The contribution to policies of an exposome-based approach to childhood obesity. Exposome. 2023 May 26;3(1):osad006. PMID: 37823001


Creixement postnatal i Obesitat -
Salut reproductiva -


Associations of Maternal Educational Level, Proximity to Greenspace During Pregnancy, and Gestational Diabetes With Body Mass Index From Infancy to Early Adulthood: A Proof-of-Concept Federated Analysis in 18 Birth Cohorts

Cadman T, Elhakeem A, Vinther JL, Avraam D, Carrasco P, Calas L, Cardo M, Charles MA, Corpeleijn E, Crozier S, de Castro M, Estarlich M, Fernandes A, Fossatti S, Gruszfeld D, Gurlich K, Grote V, Haakma S, Harris JR, Heude B, Huang RC, Ibarluzea J, Inskip H, Jaddoe V, Koletzko B, Luque V, Manios Y, Moirano G, Moschonis G, Nader J, Nieuwenhuijsen M, Andersen AN, McEachen R, de Moira AP, Popovic M, Roumeliotaki T, Salika T, Marina LS, Santos S, Serbert S, Tzorovili E, Vafeiadi M, Verduci E, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, Welten M, Wright J, Yang TC, Zugna D, Lawlor D. Associations of Maternal Educational Level, Proximity to Greenspace During Pregnancy, and Gestational Diabetes With Body Mass Index From Infancy to Early Adulthood: A Proof-of-Concept Federated Analysis in 18 Birth Cohorts. Am J Epidemiol. 2024-2023 Oct 19:kwad206. doi: 10.1093/aje/kwad206. Epub ahead of print. PMID: 37856700


Creixement postnatal i Obesitat -
Epigenètica -


Epigenome-Wide Meta-analysis Reveals Associations Between Dietary Glycemic Index and Glycemic Load and DNA Methylation in Children and Adolescents of Different Body Sizes

Ott R, Stein R, Hauta-Alus HH, Ronkainen J, Fernández-Barrés S, Spielau U, Kirsten H, Poulain T, Melton PE, Küpers LK, Azaryah H, Colombo M, Landgraf K, Tobi EW, O’Sullivan T, Huang RC, Campoy C, Winkler C, Vioque J, Vrijheid M, Kiess W, Körner A, Sebert S, Jarvelin MR, Ziegler AG, Hummel S. Epigenome-Wide Meta-analysis Reveals Associations Between Dietary Glycemic Index and Glycemic Load and DNA Methylation in Children and Adolescents of Different Body Sizes. Diabetes Care. 2023 Nov 1;46(11):2067-2075. PMID: 37756535.


Exposoma -
Vitamina D -


Sociodemographic, lifestyle, and environmental determinants of vitamin D levels in pregnant women in Spain

Llopis M, Ventura PS, Brachowicz N, Sangüesa J, Murcia M, Lopez-Espinosa MJ, García-Baquero G, Lertxundi A, Vrijheid M, Casas M, Petrone P. Sociodemographic, lifestyle, and environmental determinants of vitamin D levels in pregnant women in Spain. Environ Int. 2023 Dec;182:108293. PMID: 37984291


1 / 47