Sabadell

A la ciutat de Sabadell, totes les dones que van atendre el programa d’atenció a la gestant i que van fer Ecografia del seu 1r trimestre d’embaràs al CAP II Sant Felix (únic centre d’atenció primària especialitzada de la Ciutat) entre juliol de 2004 i juliol de 2006, van ser convidades a participar en l’estudi INMA. Es van incloure un total de 657 dones, que van ser seguides en cada trimestre de l’embaràs fins al moment de el part a l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí) el qual cobreix tota la població de Sabadell, actuant com a consulta especialitzada i hospital de referència per a el part.

Entre maig de 2007 a juliol de 2007 es va realitzar una ronda addicional de reclutament de dones embarassades però directament quan anaven a donar a llum a l’Hospital de Sabadell. En aquesta segona fase es van incloure un total de 120 dones.

Al llarg dels anys, aquest grup de nens de la ciutat de Sabadell s’han avaluat cada 2 anys aproximadament, gràcies a la predisposició de les seves famílies: és a dir, als 6 i 14 mesos, als 2, 4, 7, 9, i 11 anys. Actualment estem preparant la visita dels 14 anys i desitgem que en el futur puguem seguir comptant amb la seva important participació desinteressada.

  • Entitats Col·laboradores:

Search

399 Resultats

Salut ocupacional -
Salut reproductiva -


Maternal occupational exposures and fetal growth in a Spanish birth cohort

Ish J, Gimeno Ruiz de Porras D, Symanski E, Ballester F, Casas M, Delclos GL, Guxens M, Ibarluzea J, Iñiguez C, Santa-Marina L, Swartz MD, Whitworth KW. Maternal occupational exposures and fetal growth in a Spanish birth cohort. PLoS One. 2022 Apr 7;17(4):e0264530. PMID: 35390005


Neurodesenvolupament -
Nutrició -


Omega-3 Fatty Acid Intake during Pregnancy and Child Neuropsychological Development: A Multi-Centre Population-Based Birth Cohort Study in Spain

Tahaei H, Gignac F, Pinar A, Fernandez-Barrés S, Romaguera D, Vioque J, Santa-Marina L, Subiza-Pérez M, Llop S, Soler-Blasco R, Arija V, Salas-Salvadó J, Tardón A, Riaño-Galán I, Sunyer J, Guxens M, Julvez J. Omega-3 Fatty Acid Intake during Pregnancy and Child Neuropsychological Development: A Multi-Centre Population-Based Birth Cohort Study in Spain. Nutrients. 2022 Jan 25;14(3):518. doi: 10.3390/nu14030518. PMID: 35276877


Creixement postnatal i Obesitat -
Nutrició -


Lutein and Zeaxanthin Intake during Pregnancy and Visual Function in Offspring at 11-12 Years of Age

Anderson MJ, Romaguera D, Saint-Amour D, Fossati S, Fochs S, Pey N, Vrijheid M, Julvez J. Lutein and Zeaxanthin Intake during Pregnancy and Visual Function in Offspring at 11-12 Years of Age. Nutrients. 2022 Feb 18;14(4):872. PMID: 35215522


Neurodesenvolupament -
Soroll -


Environmental noise exposure and emotional, aggressive, and attention- deficit/hyperactivity disorder-related symptoms in children from two European birth cohorts

Essers E, Pérez-Crespo L, Foraster M, Ambrós A, Tiemeier H, Guxens M. Environmental noise exposure and emotional, aggressive, and attention- deficit/hyperactivity disorder-related symptoms in children from two European birth cohorts. Environ Int. 2022 Jan;158:106946. PMID: 34715431


Camps electromagnètics -
Problemes de la son -


Estimated all-day and evening whole-brain radiofrequency electromagnetic fields doses, and sleep in preadolescents

Cabré-Riera A, van Wel L, Liorni I, Koopman-Verhoeff ME, Imaz L, Ibarluzea J, Huss A, Wiart J, Vermeulen R, Joseph W, Capstick M, Vrijheid M, Cardis E, Röösli M, Eeftens M, Thielens A, Tiemeier H, Guxens M. Estimated all-day and evening whole-brain radiofrequency electromagnetic fields doses, and sleep in preadolescents. Environ Res. 2022 Mar;204(Pt C):112291. PMID: 34757029


Metalls -
Nutrició -
Tabac -


Exposure to metals and metalloids among pregnant women from Spain: Levels and associated factors

Lozano M, Murcia M, Soler-Blasco R, Casas M, Zubero B, Riutort-Mayol G, Gil F, Olmedo P, Grimalt JO, Amorós R, Lertxundi A, Vrijheid M, Ballester F, Llop S. Exposure to metals and metalloids among pregnant women from Spain: Levels and associated factors. Chemosphere. 2022 Jan;286(Pt 2):131809. PMID: 34388877


Exposoma -
Neurodesenvolupament -


Urban environment and cognitive and motor function in children from four European birth cohorts

Binter AC, Bernard JY, Mon-Williams M, Andiarena A, González-Safont L, Vafeiadi M, Lepeule J, Soler-Blasco R, Alonso L, Kampouri M, Mceachan R, Santa- Marina L, Wright J, Chatzi L, Sunyer J, Philippat C, Nieuwenhuijsen M, Vrijheid M, Guxens M. Urban environment and cognitive and motor function in children from four European birth cohorts. Environ Int. 2022 Jan;158:106933. PMID: 34662798


Epigenètica -
Metalls -


DNA methylation changes associated with prenatal mercury exposure: A meta- analysis of prospective cohort studies from PACE consortium

Lozano M, Yousefi P, Broberg K, Soler-Blasco R, Miyashita C, Pesce G, Kim WJ, Rahman M, Bakulski KM, Haug LS, Ikeda-Araki A, Huel G, Park J, Relton C, Vrijheid M, Rifas-Shiman S, Oken E, Dou JF, Kishi R, Gutzkow KB, Annesi-Maesano I, Won S, Hivert MF, Fallin MD, Vafeiadi M, Ballester F, Bustamante M, Llop S. DNA methylation changes associated with prenatal mercury exposure: A meta- analysis of prospective cohort studies from PACE consortium. Environ Res. 2022 Mar;204(Pt B):112093. PMID: 34562483


Compostos tòxics no persistents -
Lactància materna -


Concentrations of bisphenols, parabens, and benzophenones in human breast milk: A systematic review and meta-analysis

Iribarne-Durán LM, Peinado FM, Freire C, Castillero-Rosales I, Artacho-Cordón F, Olea N. Concentrations of bisphenols, parabens, and benzophenones in human breast milk: A systematic review and meta-analysis. Sci Total. 2022 Feb 1;806(Pt 1):150437. PMID: 34583069


Contaminació de l'aire -
Salut respiratòria i atòpia -


Associations between pre- and postnatal exposure to air pollution and lung health in children and assessment of CC16 as a potential mediator

Stapleton A, Casas M, García J, García R, Sunyer J, Guerra S, Abellan A, Lavi I, Dobaño C, Vidal M, Gascon M. Associations between pre- and postnatal exposure to air pollution and lung health in children and assessment of CC16 as a potential mediator. Environ Res. 2022 Mar;204(Pt A):111900. PMID: 34419474


2 / 40