Sabadell

A la ciutat de Sabadell, totes les dones que van atendre el programa d’atenció a la gestant i que van fer Ecografia del seu 1r trimestre d’embaràs al CAP II Sant Felix (únic centre d’atenció primària especialitzada de la Ciutat) entre juliol de 2004 i juliol de 2006, van ser convidades a participar en l’estudi INMA. Es van incloure un total de 657 dones, que van ser seguides en cada trimestre de l’embaràs fins al moment de el part a l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí) el qual cobreix tota la població de Sabadell, actuant com a consulta especialitzada i hospital de referència per a el part.

Entre maig de 2007 a juliol de 2007 es va realitzar una ronda addicional de reclutament de dones embarassades però directament quan anaven a donar a llum a l’Hospital de Sabadell. En aquesta segona fase es van incloure un total de 120 dones.

Al llarg dels anys, aquest grup de nens de la ciutat de Sabadell s’han avaluat cada 2 anys aproximadament, gràcies a la predisposició de les seves famílies: és a dir, als 6 i 14 mesos, als 2, 4, 7, 9, 11 i 14 anys. Al juliol del 2023 hem iniciat la visita dels 18 anys, i és meravellós reconèixer la valuosa col·laboració desinteressada d’aquests joves, agraint-lis la seva participació i el compromís adquirit. Gràcies per formar part d’aquest viatge cap a un futur més prometedor.

 

 • Entitats Col·laboradores:

 

 • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Sabadell recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

 • Abellan Ecija, Alicia

  Investigadora predoctoral. Graduada en Ciencias Biomédicas (UB) y Máster en Salud Pública (SDU).

  Exposiciones ambientales y salud respiratoria infantil.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  alicia.abellan@isglobal.org

 • Aguilar Lacasaña, Sofía

  Graduada en Biologia.

  Analysis of Omic data.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  sofia.aguilar@isglobal.org

 • Alemany Sierra, Silvia

  Doctor en Psicologia.PhD
  Genetic and environmental risk factors in neurodevelopment

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  silvia.alemany@isglobal.org

 • Àlvarez Pedrerol, Mar

  Doctora en Biología
  Relación entre las hormonas tiroideas, el neurodesarrollo de los niños y la exposición a compuestos organoclorados.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  mar.alvarez@isglobal.org

 • Ambròs Rodoreda, Albert

  Geography
  GIS technician (GIS variables (green and gray spaces, noise, traffic, land use) and Air Pollution)

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  albert.ambros@isglobal.org

 • Anguita Ruiz, Augusto

  Ph.D. in Nutritional Biochemistry 
  Biological data scientist specializing in the analysis of complex epidemiological datasets such as those composed of clinical, omics, biochemical, and environmental data. At ISGlobal he is an investigator of the EU-H2020 ATHLETE exposome project

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  augusto.anguita@isglobal.org

 • Avella García, Claudia Viviana

  MIR Medicina Preventiva y Salud Pública, Psiquiatra Infantil
  Neurodesarrollo

  Hospital del Mar – Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  claudia.avella@isglobal.org

 • Avila Pérez, Sara

  Medicine
  Health, reproductive health, cognitive development

  UPF, Pompeu Fabra University/Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  saraavpz@gmail.com

 • Binter, Anne-Claire

  PhD in environmental epidemiology
  Environmental exposures, neurodevelopment, brain

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  anneclaire.binter@isglobal.org

 • Birks, Laura

  Public Health MSc, Predoctoral Researcher
  Pre- and post-natal exposure to EMF and outcomes in children, maternal occupational exposure to EDCs and outcomes in newborns

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  laura.birks@isglobal.org

 • Bosch de Basea Gómez, Magda

  Postdoctoral researcher
  Enfermedades no transmisibles y medio ambiente

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  magda.boschdebasea@isglobal.org

 • Bustamante Pineda, Mariona

  Doctora en Genética.PhD
  Genética y epigenética

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  mariona.bustamante@isglobal.org

 • Cabré Riera, Alba

  Graduada en Ciències Biomèdiques (UB), estudiant Màster de Salut Pública (UPF)
  Contaminació ambiental

  UPF – Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  alba.cabre@isglobal.org

 • Cárdenas Fuentes, Gabriela

  PhD, Epidemiology- Physical Activity
  Contaminació ambiental

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  gabriela.cardenas@isglobal.org

 • Carsin, Anne-Elie

  Licenciada en Estadísitica
  Methods for the analysis of nutritional data; methods for the analysis of data with values below detection limits; Dietary patterns and OCs in relation to mother health, birth outcome and later respiratory symptoms in the child

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  anneelie.carsin@isglobal.org

 • Casas Sanahuja, Maribel

  Doctora en Veterinaria.PhD
  Exposición a metales y efectos reproductivos.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  maribel.casas@isglobal.org

 • Cermakova, Pavla

  MD, PhD, associate professor
  Epidemiology

  Charles University Prague, Czechia

  Pavla.Cermakova@lfmotol.cuni.cz

 • Cosin Tomas, Marta

  Postdoctoral fellow at ISGlobal (previous degrees: Biochemistry degree (BSc.), Universitat Autònoma de BarcelonaMaster Programme in Public Health (MSc.), Universitat Pompeu Fabra; PhD Programme in Biomedicine, Universitat de Barcelona)
  Molecular epidemiology, environmental epigenetics

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  marta.cosin@isglobal.org

 • Cots Corominas, Ester

  Llicenciada en Odontologia (UB). Màster en Salud Pública (UPF)
  Exposicions ambientals i defectes d’esmalt a la infància.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  escot0000@gmail.com

 • Dadvand, Payam

  Doctor en Epidemiología ambiental.PhD
  Environmental Epidemiology

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  payam.dadvand@isglobal.org

 • de Bont, Jeroen

  Ciencias Ambientales y Salud Pública
  Salud Infantil

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  jeroen.debont@isglobal.org

 • de Castro Pascual, Montserrat

  Licenciada en Ciencias Ambientales y Máster en SIG y teledetección
  Sistemas de información geográfica

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  montserrat.decastro@isglobal.org

 • de Prado Bert, Paula

  Graduada en Biología Humana (UPF) y Máster en Salud Pública (UPF)

  Exposiciones ambientales y genética

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  paula.deprado@isglobal.org

 • Delgado-Saborit, Juana Maria

  Ingeniería Química y doctorado en ciencias atmosféricas
  Exposición a riesgos ambientales; Cognición, trastornos neurológicos y salud mental. Salud ambiental

  Universitat Jaume I (Castellón) e investigadora visitante en ISGlobal y King´s College London (Reino Unido)

  delgado@uji.es

 • Domènech Panicello, Carola

  Biomedical Sciences Degree // Public Health Master’s

  Light at Night Exposure and Sleep Quality

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  carola.domenech@isglobal.org

 • Domínguez, Alan

  MSc Public Health, Environmental Engineer

  Air Pollution and Exposure Assessment

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  alan.dominguez@isglobal.org

 • Essers, Esmee

  Master Global Health and Bio-Pharmaceutical Sciences

  Childhood & Environment

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  esmee.essers@isglobal.org

 • Fabbri, Lorenzo

  PhD Student

  Metabolomics/Exposomics

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  lorenzo.fabbri@isglobal.org

 • Fernandes, Amanda

  P.h.D Epidemiology and Public Health. Green spaces and child health

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  amanda.fernandes@isglobal.org

 • Fernández Barrés, Sílvia

  Diplomada en Nutrición Humana y Dietética
  Nutrición

  Universitat Rovira i Virgili-Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  silvia.fernandez@isglobal.org

 • Ferrer, Muriel

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  muriel.fv@hotmail.com

 • Fochs, Silvia

  Infermera
  Coordinadora del treball de camp d’INMA Sabadell

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  silvia.fochs@isglobal.org

 • Foraster, Maria

  Lda. en Farmacia, Máster Salud Pública, Doctorada en Biomedicina
  Investigación en ruido, contaminación y salud

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  maria.foraster@isglobal.org

 • Fossati, Serena

  Doctor en Medicina del Trabajo. PhD
  Cardiovascular outcomes

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  serena.fossati@isglobal.org

 • Gallego Paüls, Marta

  Bachelor’s degree in Genetics
  Omics variability

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  marta.gallego@isglobal.org

 • García Esteban, Raquel

  Licenciada en Estadística. Bioestadística and Data-manager.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  raquel.garcia@isglobal.org

 • Garí, Mercè

  PhD. Laboratory/Data analysis

   IDAEA-CSIC

  merce.gari@idaea.csic.es

 • Guerra, Stefano

  Research Associate Professor
  Determinantes genéticos y moleculares de la función pulmonar, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  stefano.guerra@isglobal.org

 • Güil Oumrait, Nuria

  Bachelor degree in Human Biology / Master degree in Global Health
  PhD student at the Childhood health and environment programme

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  nuria.guil@isglobal.org

 • Guxens, Mònica
  Directora del Projecte INMA

  Doctor en Salud Pública. Profesor adjunto de investigación d’ISGlobal.
  Campos electromagnéticos, contaminación ambiental y desarrollo neuropsicológico de los niños.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  monica.guxens@isglobal.org

 • Jacquemin, Benedicte

  Doctor en Medicina. Profesor adjunto de investigación del CREAL
  Air pollution

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)/INSERM

  benedicte.jacquemin@isglobal.org

 • Jiménez Arenas, Pol

  BSc Human Biology, MPH
  Research Technician BiSC project

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  pol.jimenez@isglobal.org

 • Júlvez, Jordi

  Doctor en Psicología y Salud Pública. Research Fellow
  Efectos de la exposición a pesticidas y metil-mercurio en el neurodesarrollo de los niños.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  jordi.julvez@isglobal.org

 • Koch, Sarah

  Postdoctoral Research Fellow
  Physical Activity and Lung Health

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  sarah.koch@isglobal.org

 • Laveriano Santos, Emily Pilar

  Postdoctoral researcher (JDC fellowship 2024)

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  emily.laveriano@isglobal.org

 • Levie, Deborah

  Msc in Health Sciences
  PhD student at the department of child health (at CREAL)

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  deborah.levie@isglobal.org

 • López Vicente, Mónica

  PhD
  Salud infantil

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  monica.lopez@isglobal.org

 • Lubczynska, Gosia

  MSc in Meteorology and Air Pollution
  Effects of air- and noise pollution on child brain development

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  gosia.lubczynska@isglobal.org

 • Llopis Cidad, Maria

  Biomedical Sciences Degree // Public Health Master’s
  Childhood & Environment, Non-Communicable Diseases & Environment

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  maria.llopis@isglobal.org

 • Maitre, Lea

  PhD, Postdoctoral Investigator
  Epidemiologica i biomarcadores

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  lea.maitre@isglobal.org

 • Montazeri, Parisa

  PhD, MPH
  Environment and Child Health

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  parisa.montazeri@isglobal.org

 • Oliva, Giovanni

  Public Health Resident
  Childhood and Environment

  Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia

  giovanni.oliva01@universitadipavia.it

 • Pey, Núria

  Grau mitj Ciències Sanitaries
  Tècnic de camp

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  nuria.pey@isglobal.org

 • Pinar Martí, Ariadna

  Biologia Humana (grau) i Salut Pública (Màster)
  Nutrició i cognició

  Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

  ariadna.pinar@iispv.cat

 • Prado Peralta, María Gabriela

  Graduada en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Barcelona y actualmente cursando el Máster de Salud Pública (UPF-UAB)
  Actividad física y trastorno de hiperactividad

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  gabriela.prado@isglobal.org

 • Puig Vallverdú, Júlia

  Master’s degree student
  ISGlobal Programme on Childhood & Environment

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), Universitat Pompeu Fabra (UPF)

  julia.puig03@estudiant.upf.edu

 • Romaguera Bosch, Dora

  MSC PHD. Farmacéutica, master en salud pública y nutrición. Doctora en nutrició humana. Colaborador del Proyecto INMA
  Epidemiología nutricional

  Fundació d’investigació sanitaria de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB); School of Public Health, Imperial College London; Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  dora.romaguera@isglobal.org

 • Ruiz Rivera, Marina

  Psychology
  Diet during pregnancy and child neurodevelopment

  Universitat Pompeu Fabra

  marina.ruiz08@estudiant.upf.edu

 • Sunyer Deu, Jordi
  Coordinador INMA-Ribera d’Ebre

  Doctor en Medicina. Catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat Pompeu Fabra.
  Coordinador del programa de investigación en salud respiratoria, contaminación atmosférica y desarrollo infantil del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y coordinador del programa de investigación Salud Infantil del Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal).

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  jordi.sunyer@isglobal.org

 • Tahaei, Hana

  Bachelor of Science, Major in Dietetics. Currently working on Masters of Global Health

  University of Barcelona/Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  hana.tahaei44@gmail.com

 • Torres Toda, Maria

  Farmaceutica
  Greenness spaces and neurosciences

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  maria.torres@isglobal.org

 • Valentín, Antònia

  Licenciada en Geografía
  Sistemas de Información Geográfica

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  antonia.valentin@isglobal.org

 • van den Bosch, Matilda

  MD, PhD
  Environmental health

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  matilda.vandenbosch@isglobal.org

 • Vida Lucea, Cristina

  Nurse, Public health master student
  Phthalates- neurodevelopment

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  cristina.vida01@estudiant.upf.edu

 • Vilor Tejedor, Natalia

  Doblemente Graduada en Matemáticas y Estadística Aplicada. MSc Omics Data Analysis
  Statistical methods in Genetic Epidemiology and Neuroimaging

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  natalia.vilor@isglobal.org

 • Vrijheid, Martine
  Coordinadora INMA-Sabadell

  Licenciada en Ciencias de la Salud y Epidemiología en la Universidad de Nijmegen (Países Bajos). Doctorado en Epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Investigadora del ISGlobal. “Research Professor”.
  Exposiciones ambientales (radiaciones, contaminación ambiental interior y exterior, otras); Desigualdades Sociales; Coordinadora de cohortes de recién nacidos europeas.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  martine.vrijheid@isglobal.org

 • Warembourg, Charline

  PhD
  Environmental epidemiology

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  charline.warembourg@isglobal.org

 • Warkentin, Sarah

  PhD in Sciences
  Research

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  sarah.warkentin@isglobal.org