Entorn urbà i combinacions de conductes relacionades amb la salut en nens petits

19/07/2023

Nou projecte en desenvolupament:
“Entorn urbà i combinacions de conductes relacionades amb la salut en nens petits”

Descripció
Els esforços per modificar la dieta, el temps davant de la pantalla, l’activitat física i el son sense tenir en compte el context de la vida dels nens han tingut un èxit limitat en la millora de la salut. Això és perquè l’entorn influeix en l’aparició d’aquests comportaments i en el seu manteniment com a hàbits. Adoptant una perspectiva global, el projecte “Entorn urbà i combinacions de conductes relacionades amb la salut en nens petits” proposa estudiar com l’entorn urbà (és a dir, els espais verds, el trànsit rodat, l’entorn construït i la contaminació) contribueix a conformar combinacions subòptimes de comportaments relacionats amb la salut en els nens del Projecte INMA, així com en els nens que participen en dues cohorts europees més (EDEN – França; BiB – Regne Unit). L’atenció se centra en l’edat preescolar, una finestra d’oportunitat clau per a la prevenció i l’adopció de conductes promotores de la salut.

Ubicació: Barcelona/Paris
Finançador: Réseau Doctoral en Santé Publique led by the Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Data d’inci del projecte: 01/02/2023

Protecció de dades
El tractament de les dades necessàries per a aquest projecte és responsabilitat de l’Inserm, promotor de la recerca (article 6, GDPR). La responsable del tractament és DESCARPENTRIE Alexandra.

El tractament de les vostres dades respon a una missió d’interès públic encomanada a l’Inserm, que justifica el tractament de les vostres dades personals de salut amb finalitats de recerca científica. Les teves dades personals es tractaran de manera que garanteixi el respecte adequat dels objectius originals de recerca del Projecte INMA.

L’objectiu d’aquest projecte, basat en dades de diferents cohorts mare-fill (INMA, Espanya; EDEN, França i BiB, Regne Unit), és estudiar els vincles entre les variables de l’entorn urbà a les primeres etapes de la vida i una combinació de comportaments subòptims identificats a l’edat preescolar (3-4 anys). Les dades utilitzades en aquest projecte (informació socioeconòmica, sociodemogràfica i financera, estil de vida, dades biomètriques, variables de l’entorn) es mantindran en una base de dades activa durant un any (fins a finals de febrer del 2024).

La seva participació és facultativa i vostè té
– dret a accedir a les vostres dades personals, per tal de comprovar-ne l’exactitud i, si s’escau, rectificar-les, completar-les o actualitzar-les.
– dret a oposar-se en qualsevol moment a la transmissió de les vostres dades. Si exerceix aquest dret, la seva participació en aquest estudi cessa immediatament.
– dret a la limitació del tractament de dades: no es poden fer més operacions amb les dades durant un període que permeti al responsable o l’encarregat del tractament verificar l’exactitud de les dades personals.
– dret de supressió: és a dir, a retirar en qualsevol moment el consentiment en què es basa el tractament, sense haver de justificar la seva decisió.

Podeu exercir els vostres drets enviant una sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic (lopd@isglobal.org) o a l’adreça postal d’ISGlobal: c/ Rosselló, 132, 08036 Barcelona, Espanya.

Si trobeu alguna dificultat per exercir els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en qualsevol moment (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, 6, Madrid).

Consulteu la secció següent per obtenir més informació sobre com exercir els vostres drets: https://www.proyectoinma.org/ca/privacy-policy/