“Un estudi identifica canvis epigenètics en la placenta relacionats amb fumar durant l’embaràs”

14/02/2018

El consum de tabac durant l’embaràs és encara comú malgrat la progressiva conscienciació sobre els possibles danys per al bebè. Aquestes exposicions durant les etapes primerenques de la vida pot ser que ocasionin canvis persistents durant el desenvolupament del/a bebè.

Una de les disciplines que aborda aquest problema és l’epigenètica. L’epigenètica estudia diversos factors que poden generar canvis heretables en l’ADN malgrat no afectar a la seva seqüència. Alguns estudis han investigat ja aquest tipus de canvis associats al fet de fumar durant l’embaràs, en els quals s’utilitza sang del cordó umbilical. En aquests estudis es va veure una diferent metil·lació de l’ADN relacionada amb la detoxificació dels components del tabac, i fins i tot que alguns efectes de l’exposició in utero van persistir durant la infància. A més, alguns dels canvis han estat associats amb el baix pes en néixer. No obstant això, pocs estudis han utilitzat teixit procedent de la placenta, que pot funcionar com un registre d’aquestes exposicions, per valorar l’aparició de metil·lacions en l’ADN.

Per això, el present estudi de les cohorts INMA d’Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València, va examinar si fumar durant l’embaràs s’associava amb la metil·lació de l’ADN en la placenta i si aquests canvis tenien relació amb el baix pes en néixer. Van participar 427 mares i els seus bebès dels quals es van obtenir les dades necessàries per realitzar un Estudi d’Associació de l’Epigenoma Complet. El més gran fins avui abordant aquest tema concret i incloent una rigorosa fase de validació i replicació dels resultats principals.

La recerca va identificar noves regions en les quals es van observar canvis relacionats amb fumar durant l’embaràs. A més, va apuntar cap a diversos mecanismes pels quals això es podria haver produït. Un dels descobriments més singulars va ser la menor metil·lació en una regió que havia estat anteriorment relacionada al creixement fetal, al baix pes en néixer i al pes de la placenta. Aquests resultats apunten al fet que fumar durant l’embaràs té impacte sobre canvis específics en la placenta. Així i tot, són imprescindibles futurs estudis que repliquin els resultats obtinguts. Futures recerques són necessàries sobre el rol que aquests canvis en regions específiques de l’ADN puguin tenir en la relació entre fumar durant l’embaràs i diverses característiques en la descendència.

Referència: Morales E, Vilahur N, Salas LA, Motta V, Fernandez MF, Murcia M, Llop S, Tardon A, Fernandez-Tardon G, Santa-Marina L, Gallastegui M, Bollati V, Estivill X, Olea N, Sunyer J, Bustamante M. Genome-wide DNA methylation study in human placenta identifies novel loci associated with maternal smoking during pregnancy. Int J Epidemiol. 2016 Oct;45(5):1644-1655.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27591263