“Relació de les molèsties causades per la contaminació aèria i el soroll amb els nivells de contaminació”

10/06/2016

Hi ha una gran evidència científica dels perills que tant la contaminació aèria, com el soroll suposen per a la salut. En l’actualitat, la investigació científica està començant a prestar atenció també a reaccions que són importants per al benestar de les persones i que poques vegades són estudiades. Així, s’estan valorant les molèsties relacionades amb la percepció d’agents nocius en el medi ambient i els possibles efectes en la salut, tant a nivell físic com psicològic. Però, ¿com es relacionen aquestes sensacions molestes de contaminació aèria i soroll amb la salut? En aquest sentit, encara que falta molt per conèixer, s’apunta a les modificacions produïdes per l’estrès com una possible explicació. A més dels efectes a nivell psicològic, l’estrès pot influir sobre la funció immune i produir major susceptibilitat a les malalties, potenciant així els efectes de la contaminació. En l’embaràs, l’estrès pot afectar el desenvolupament prenatal dels sistemes neuroendocrí i respiratori. D’aquesta manera, les molèsties, com una primera reacció negativa, podrien ser un avís precoç de trastorns de salut. No obstant això, no queda clara la relació entre els nivells de contaminació i la percepció de molèsties.

En aquest estudi es descriu el grau de molèsties causades per la contaminació aèria i el soroll en una cohort de 2.457 dones espanyoles embarassades, examinant la relació amb l’exposició a contaminants relacionats amb el trànsit i altres factors associats.

D’acord amb els resultats, al voltant de la meitat de les embarassades els-hi semblava que el soroll i la contaminació aèria al voltant de la seva casa eren mitjanes o altes. En aquest cas, les molèsties referides per aquesta població espanyola eren menors que les d’altres països europeus. Les molèsties eren majors com més a prop vivien de carrers amb trànsit o les cases eren més antigues. La localització de l’habitatge i la seva antiguitat tenien major influència en el grau de discomfort que altres característiques socioeconòmiques de les participants. A més, en mesurar els nivells de contaminació relacionada amb el trànsit, es veia que les que estaven exposades a majors nivells de contaminació, presentaven majors nivells de molèsties. De totes maneres, també es van trobar alts nivells de molèsties fins i tot quan els nivells de contaminació complien amb normes de l’OMS, emfatitzant així la necessitat de reduir els nivells de contaminació més enllà del que esta aconsellat.

Per tant, l’estudi proporciona evidència sobre el fet que l’efecte en la salut produït pels contaminants aeris i sorolls té un efecte directe degut a l’exposició que es pot veure incrementat per un efecte indirecte a causa de les molèsties percebudes.

Referència: Fernández-Somoano A, Llop S, Aguilera I, Tamayo-Uria I, Martínez MD, Foraster M, Ballester F, Tardón A. Annoyance Caused by Noise and Air Pollution during Pregnancy: Associated Factors and Correlation with Outdoor NO2 and Benzene Estimations. Int J Environ Res Public Health. 2015 Jun 18;12(6):7044-58.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4483747/