INMA: “Els comportaments sedentaris afecten la longitud dels telòmers a la infància?”

26/04/2023

El nostre company Daniel Prieto ha publicat recentment el següent article científic amb informació del Projecte INMA: (https://www.mdpi.com/1660-4601/20/6/5134) on s’explora la relació entre els comportaments sedentaris i la longitud dels telòmers.

Però què són els telòmers? Els telòmers són estructures que es troben als extrems dels cromosomes, que estan compostes per seqüències d’ADN i proteïnes. Aquests telòmers actuen com a “taps” que protegeixen el material genètic dels cromosomes i eviten que es deteriorin. A mesura que les nostres cèl·lules es divideixen, els telòmers s’escurcen de manera natural contribuint al procés d’envelliment. El que és innovador d’aquest treball és comprovar quin és l’efecte dels comportaments sedentaris en la longitud dels telòmers.

Els comportaments sedentaris, temps d’inactivitat davant de la televisió, videojocs, etc., durant la infància poden tenir efectes negatius en la salut i el benestar dels infants. En particular, hi ha estudis que han mostrat que, més temps dedicat a comportaments sedentaris en la infància, influeix a tenir un menor desenvolupament muscular, una menor concentració i un pitjor rendiment acadèmic, així com afectar les seves habilitats d’interacció i socialització. A més, l’evidència científica ha observat que, més temps dedicat a comportaments sedentaris en la infància pot influir en tenir més obesitat, problemes cardiovasculars, diabetis tipus 2 i ansietat i la depressió a la vida adulta. Pel que fa als telòmers, els comportaments sedentaris podrien contribuir a accelerar-ne l’escurçament a causa de la seva acció oxidativa i inflamatòria de les cèl·lules del nostre cos. No obstant això, fins ara no s’havien dut a terme estudis per veure si els comportaments sedentaris influïen en la longitud del telòmer a la infància.

Gràcies a la participació de 669 nens/es del Projecte INMA que van donar una mostra de sang i van respondre diversos qüestionaris als 4 anys i 530 nens/es als 8 anys, aquest manuscrit ha estat possible. Aquestes mostres de sang ens van permetre determinar la longitud del telòmer als 4 i als 8 anys i amb aquests mesuraments vam poder calcular els canvis entre els 4-8 anys. A més, a la visita dels 4 anys es va recollir informació sobre els comportaments sedentaris reportats pels pares. Específicament, es va calcular el temps de visionat de pantalles (televisió, vídeos, etc.), altres activitats sedentàries (puzles, llegir, deures, etc.) i el temps total (la suma d’aquestes dues). Aquestes variables van ser transformades en tres nivells de comportaments sedentaris (nivell baix, mitjà o alt).

Els resultats obtinguts van mostrar que els nens/es que passaven més temps visionant pantalles als 4 anys (nivell més alt, entre 1.6 i 5.0 hores al dia) presentaven una longitud del telòmer 3.9% menor en comparació dels nens/es al nivell més baix (entre 0 i 1 hores al dia). A més, aquests nens exposats a més temps de visionat de pantalles als 4 anys van mostrar una major acceleració de l’escurçament del telòmer. Aquest estudi corrobora el potencial efecte negatiu dels comportaments sedentaris durant la infància pel que fa a la longevitat cel·lular i posa el focus en la importància de fomentar un estil de vida actiu des d’una edat primerenca per promoure la salut dels infants.

Si vols saber més sobre els telòmers pots consultar el vídeo divulgatiu següent: https://www.youtube.com/watch?v=IvnMDa-p-nE&t=46s&ab_channel=UniversidadMiguelHern%C3%A1ndezdeElche

Font de la foto: https://www.freepik.es/foto-gratis/nina-que-sienta-cerca-su-hermano-que-mira-tableta-digital-sofa-casa_3753618.htm#query=ni%C3%B1o%20sof%C3%A1&position=24&from_view=search&track=robertav1_2_sidr

Referència: Prieto-Botella D, Martens DS, Valera-Gran D, Subiza-Pérez M, Tardón A, Lozano M, Casas M, Bustamante M, Jimeno-Romero A, Fernández-Somoano A, Llop S, Vrijheid M, Nawrot TS, Navarrete-Muñoz EM. Sedentary Behaviour and Telomere Length Shortening during Early Childhood: Evidence from the Multicentre Prospective INMA Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2023 Mar 14;20(6):5134.

Link a l’article científic: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/6/5134