INMA: “L’exposició a contaminants orgànics persistents durant l’embaràs pot afectar la salut cardiometabòlica a preadolescents”

26/07/2023

La prevalença de l’obesitat infantil ha anat en augment en l’última dècada i, actualment, el 33 % dels nens i nenes europeus es considera obès o amb sobrepès. L’obesitat infantil és un important problema de salut pública, ja que s’ha relacionat amb un risc d’obesitat més gran en adults i una pitjor salut cardiometabòlica en l’edat adulta.

Se sospita que alguns contaminants orgànics persistents (COP) alteren el metabolisme hormonal i poden afectar la salut cardiometabòlica humana. Els COP inclouen plaguicides organoclorats (p. ex., p, p’-DDT, HCB, β-HCH), així com productes químics industrials (PCB). La producció i ús d’aquests productes químics han estat prohibits pel Conveni d’Estocolm fa dècades. No obstant això, a causa de la seva alta persistència en el medi ambient, encara es detecten al cos humà, incloses dones embarassades i nens/es. La població està exposada majoritàriament a través d’aliments contaminats. Durant l’embaràs, els nivells materns de COP es transmeten al nen/a mitjançant la placenta i, després del naixement, mitjançant la llet materna.

En estudis anteriors, l’exposició prenatal als COP s’ha associat amb un risc d’índex de massa corporal (IMC) elevat i una pressió arterial elevada a la infància. Tot i això, pocs estudis han investigat si aquestes associacions persisteixen en la preadolescència. A més, la literatura anterior va avaluar principalment exposicions individuals a COP i no va considerar l’exposició a COPs com a barreja de substàncies d’aquest tipus.

L’objectiu principal de l’estudi va ser determinar si l’exposició prenatal a COPs podria afectar la salut cardiometabòlica en preadolescents, utilitzant marcadors d’adipositat i dades de pressió arterial de dos cohorts de naixement a Europa. S’hi van incloure un total de 1667 nens/es de l’estudi INMA-Gipuzkoa, -Sabadell, -València (Espanya) i de la cohort PELAGIE (França). Els nivells de COP es van avaluar en sèrum matern recol·lectat a les 12 setmanes de gestació i en sèrum de sang de cordó umbilical, per a l’estudi INMA i la cohort PELAGIE, respectivament. Quan els nens i nenes van complir 11-13 anys, es van realitzar exàmens clínics per mesurar l’IMC, percentatge de massa greixosa, obesitat abdominal, estat de sobrepès/obesitat i pressió arterial sistòlica i diastòlica.

Els resultats suggereixen que una exposició prenatal més gran a la barreja de COPs s’associa amb un IMC més gran i greix corporal, i un risc més gran de tenir sobrepès/obesitat en la preadolescència, sense evidència de diferències per sexe. L’HCB va ser el principal contribuent a aquest efecte, seguit del β-HCH i el p,p’-DDE. El β-HCH i el p,p’-DDE, que també es van associar amb una pressió arterial sistòlica més alta, especialment a les nenes.

Charline Warembourg, darrera autora de l’estudi, diu que “aquestes troballes confirmen que l’exposició prenatal a pesticides organoclorats està associada amb un risc d’obesitat més gran, fins a l’adolescència”. Afegeix que “cal estudiar si aquests efectes persisteixen o no a la vida més enllà de l’adolescència”.

Referència: Rouxel E, Costet N, Monfort C, Audouze K, Cirugeda L, Gaudreau E, Grimalt JO, Ibarluzea J, Lainé F, Llop S, Lopez-Espinosa MJ, Rouget F, Santa-Marina L, Vrijheid M, Chevrier C, Casas M, Warembourg C. Prenatal exposure to multiple persistent organic pollutants in association with adiposity markers and blood pressure in preadolescents. Environ Int. 2023 Jun 22;178:108056. doi: 10.1016/j.envint.2023.108056. Epub ahead of print. PMID: 37379720.

Link a l’article científic: https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108056