INMA: “Estrés crònic en preadolescents: context escolar, bullying i conductes de risc”

04/10/2022

Un estudi d’INMA va investigar la influència de l’ambient escolar i l’assetjament escolar en la concentració de cortisol al cabell. La concentració de cortisol al cabell és un biomarcador útil de l’estrés a llarg termini.

Encara que l’estrés agut pot ser beneficiós i adaptatiu, es creu que l’estrès crònic és perjudicial per a diferents paràmetres de salut, inclosa la resposta a l’estrès. El bullying, definit com un tipus de conducta agressiva que es dóna a l’àmbit escolar, ha estat identificat com una de les principals fonts d’estrés entre nens/es i adolescents. L’associació entre el bullying i els nivells de cortisol, un indicador d’estrés crònic, s’ha explorat en alguns estudis i els resultats no han estat consistents. L’objectiu principal de l’estudi ha estat determinar si l’assetjament escolar, junt amb altres factors relacionats amb l’escola (és a dir, problemes amb els/les companys/es, l’entorn escolar i el rendiment acadèmic) podria predir l’estrés crònic en els/les preadolescents. Els/les autors/es també van estudiar si les conductes de risc i el sexe poden modificar aquesta associació. A la visita dels 11 anys es van incloure un total de 659 nens/es de Gipuzkoa i Sabadell. Les concentracions de cortisol es van mesurar en flocs de cabell de 3 cm, per reflectir l’estrès crònic dels últims 3 mesos. Haver experimentat bullying en els últims 2 mesos es va estimar utilitzant el Qüestionari validat de víctima de bullying d’Olweus. Altres variables ambientals i de comportament, inclòs l’entorn escolar, els problemes amb els/les companys/es, la presa de decisions arriscades i el rendiment acadèmic, es van registrar mitjançant qüestionaris a la visita dels 11 anys. Els resultats suggereixen que estar involucrat com a assetjador o víctima es va relacionar amb nivells més alts de cortisol i que una concentració més alta de cortisol es va associar amb un comportament més arriscat. Aquest és el primer estudi que mostra l’associació entre diferents rols que els/les nens/es poden assumir en un context de bullying amb la concentració de cortisol. Els/les autors/es diuen que l’estudi “permet obtenir una comprensió més profunda de la relació entre els estressors escolars i la funció neurofisiológica”. A més, advoquen per programes de prevenció i intervenció que “puguin modificar les respostes fisiològiques individuals a l’estrés i reduir els efectes de l’estrés sobre la salut”.

Referència: Babarro I, Ibarluzea J, Theodorsson E, Fano E, Lebeña A, Guxens M, Sunyer J, Andiarena A. Hair cortisol as a biomarker of chronic stress in preadolescents: influence of school context and bullying. Child Neuropsychol. 2022 Aug 28:1-18. doi: 10.1080/09297049.2022.2115991. Epub ahead of print. PMID: 36036166.

Link a l’artícle científic: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09297049.2022.2115991