INMA: “Està relacionada la contaminació atmosfèrica amb problemes emocionals i de comportament durant la infància?”

24/10/2019

Encara no tenim una idea clara si existeix una associació entre una exposició elevada a la contaminació atmosfèrica i els problemes emocionals i de comportament en l’etapa infantil. Per entendre-ho millor, un dels grups d’ISGlobal ha organitzat un estudi per avaluar l’exposició pre- i postnatal a diferents contaminants atmosfèrics en relació a símptomes de depressió, ansietat i agressivitat durant la infància. Els participants tenen entre 7 i 10 anys. En total, s’han analitzat dades provinents de 13.182 nens de 8 cohorts poblacionals de naixement europees. S’ha estimat l’exposició a diversos contaminants atmosfèrics com el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió fines en relació a l’adreça de residència de cada participant. Els símptomes de depressió i ansietat van ser estimats pels pares mitjançant tests. Les anàlisis s’han ajustat per diversos factors socioeconòmics i d’estil de vida, com l’edat i educació dels pares. En la població estudiada,  s’ha determinat que 1896 (14.4%) dels nens tenien símptomes de depressió i ansietat bé en el límit, o dins el rang clínic. Respecte als símptomes d’agressivitat, 1778 (13.4%) dels nens estaven en el límit del rang clínic, dels quals 870 es podien considerar casos clínics. L’estudi va trobar que no hi havia associació entre l’exposició pre- i postnatal a la contaminació ambiental i símptomes de depressió, ansietat o agressivitat en nens entre 7 i 11 anys d’edat.

Referencia: Jorcano A, Lubczyńska MJ, Pierotti L, Altug H, Ballester F, Cesaroni G, El Marroun H, Fernández-Somoano A, Freire C, Hanke W, Hoek G, Ibarluzea J, Iñiguez C, Jansen PW, Lepeule J, Markevych I, Polańska K, Porta D, Schikowski T, Slama R, Standl M, Tardon A, Vrijkotte TGM, von Berg A, Tiemeier H, Sunyer J, Guxens M. Prenatal and postnatal exposure to air pollution and emotional and aggressive symptoms in children from 8 European birth cohorts. Environ Int. 2019 Oct;131:104927. doi: 10.1016/j.envint.2019.104927. Epub 2019 Jul 18.

Link: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3971?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed