INMA: “Als 4 anys de néixer, els contaminants inhalats en l’embaràs afecten només als nens”

19/07/2019

Una investigadora del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UPV/EHU ha publicat recentment una investigació dins del Projecte INMA, en el qual han mesurat com afecta l’exposició de dones embarassades als contaminants ambientals PM2.5 i NO2 als seus descendents, als 4 anys del naixement. Es perjudiquen principalment la memòria, la parla i la cognició general, i és als nens a qui afecten majorment, encara que és una afecció petita.

Link a la notícia Universitat del País Basc: Link
Link a la notícia CIBERESP: Link

REFERENCE: Lertxundi A, Andiarena A, Martínez MD, Ayerdi M, Murcia M, Estarlich M, Guxens M, Sunyer J, Julvez J, Ibarluzea J. Prenatal exposure to PM2.5 and NO2 and sex-dependent infant cognitive and motor development. Environ Res. 2019 Jul;174:114-121.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31055169