INMA: “Jaio eta 4 urtera, haurdunaldian arnastutako kutsatzaileek mutilengan bakarrik dute eragina”

19/07/2019

UPV/EHUko Prebentzio Medikuntza eta Osasun Publikoa Saileko ikertzaile batek INMA proiektuari lotuta berriki argitaratutako ikerketa baten arabera, haurdunaldian amek aire-poluitzaileekiko (PM2.5 eta NO2) izandako esposizioak haurrengan eragina du, jaio eta lau urtera ere. Eragin hori memorian, hizkeran eta kognizio orokorrean atzeman dute batez ere, eta mutikoengan handiagoa dela ohartu dira. Nolanahi ere, kaltea txikia dela ikusi dute.

Link a la noticia Universidad del País Vasco: Link
Link a la noticia CIBERESP: Link

REFERENCE: Lertxundi A, Andiarena A, Martínez MD, Ayerdi M, Murcia M, Estarlich M, Guxens M, Sunyer J, Julvez J, Ibarluzea J. Prenatal exposure to PM2.5 and NO2 and sex-dependent infant cognitive and motor development. Environ Res. 2019 Jul;174:114-121.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31055169