Com viure en l’aillament

20/03/2020

1. Hi ha raons per ser optimista. Cada dia tenim noves dades i evidències de com vèncer-ho.

2. Crea una finestra per la informació (30’ al matí i 30’ pel resta) i evita les opinions i les especulacions. La resta del temps dedica’l a aquelles activitats que et generen plaer i que mai pots fer.

3. Juga amb els teus fills. Comparteix moments amb els de casa.

4. Comparteix angoixes i símptomes amb familiars i/o amics.

5. Manté una rutina diària i si pots, fes activitat física al matí i a la tarda.

6. Dóna suport als altres, per la xarxa o quan vas a comprar. Preocupat per si els pots ajudar.

7. Tots tenim por. Si tens símptomes, no t’escoltis massa. Pensa que els símptomes del COVID-19 i els de les crisis d’ansietat s’assemblen.

8. Reconeixem dins nostra la capacitat de resiliència que desconeixíem. I pensa que aquesta capacitat interior l’anirem fent créixer.

Dr. Jordi Sunyer