“Una dieta deficient o inadequada abans o durant l’embaràs pot implicar greus conseqüències per la mare i per el fill”

27/11/2012

Entrevista a la Dra. Rodríguez-Bernal, autora de l’estudi “Dietary intake in pregnant women in a Spanish Mediterranean area: as good as it is supposed to be?”

Què els va motivar a realitzar aquest estudi?
S’ha establert que una dieta inadequada o deficient durant l’embaràs pot tenir conseqüències negatives per a la salut del nen o de la mare. La dieta mediterrània es considera un model de dieta saludable i s’assumeix que les persones que viuen en zones mediterrànies tenen una alimentació adequada, no obstant, l’adequació dietètica en dones embarassades en aquestes zones s’ha estudiat molt poc i crèiem que, com que la gent s’allunya cada vegada més del model de dieta tradicional i l’embaràs suposa un augment en la demanda nutricional, era important avaluar la dieta en aquest context i en aquesta etapa de la vida.

Quines són les principals conclusions de l’estudi?
Les dones embarassades tenen una dieta que no permet cobrir les necessitats nutricionals de l’embaràs, perquè no consumeixen suficients aliments que aportin nutrients importants durant l’embaràs, o perquè s’excedeixen en la ingesta d’uns altres que són rics en calories però no en nutrients. A més, la suplementació que reben no és adequada en alguns casos i és necessari avaluar aquest aspecte perquè les mares i els seus fills no estiguin exposats als riscos que impliquen les deficiències o els excessos en el consum de certs nutrients, especialment en forma de suplements.

“Les dones embarassades tenen una dieta que no permet cobrir les necessitats nutricionals de l’embaràs, perquè no consumeixen suficients aliments que aportin nutrients importants durant l’embaràs, o perquè s’excedeixen en la ingesta d’uns altres que són rics en calories però no en nutrients”.

Quins nutrients són els que hauria de cuidar més una dona embarassada?
Una dieta equilibrada rica en diversos nutrients és molt important durant l’embaràs, no obstant això, hi ha alguns que es consideren claus pel seu efecte en el desenvolupament fetal i per l’augment de la demanda durant l’embaràs, com el àcid fòlic (present en verdures, especialment de fulla verda, fruites, cereals, llegums); el ferro (present en carns, verdures i llegums) i el calci (present en làctics i verdures). Últimament també es comença a parlar d’efectes importants de la vitamina D (fonts importants són els làctics i el peix), però és un nutrient menys estudiat.

Quins són les principals deficiències, en alimentació, que ha revelat l’estudi?
En aquest estudi, un gran percentatge de les dones consumien quantitats menors a les recomanades de cereals, llegums, fruites i verdures, la qual cosa es veia reflectit en una ingesta baixa de nutrients importants com a carbohidrats complexos, àcid fòlic i ferro. També es va trobar una ingesta deficient de vitamina D, no obstant això, la vitamina D se sintetitza en gran part a través de la pell amb l’exposició a la llum solar, per la qual cosa, s’espera que la deficiència de vitamina D no sigui alta en dones d’aquesta àrea. Addicionalment, es va trobar que un gran percentatge de dones excedia les recomanacions per a consum de greix total, i tenien consums alts de greix saturat. cal assenyalar que el consum de proteïnes, calci i vitamina A va ser adequat en general per a aquesta població.

“El més important és tenir una dieta equilibrada i variada, i que s’ajusti, per exemple, a les característiques econòmiques i culturals de cada dona o població. L’alimentació es podria millorar augmentant el consum de cereals i tubercles com a fonts principals d’energia”.

Quines conseqüències pot tenir una mala alimentació per a una dona embarassada?
Una dieta deficient o inadequada abans o durant l’embaràs s’ha relacionat amb la aparició de diabetis gestacional, anèmia, major risc de depressió post-part, entre ltres.

I per al nedò?
En un estudi que vem publicar fa poc, vam veure que una dieta de baixa qualitat durant l’embaràs augmentava el risc de restricció del creixement fetal, i se sap que això augmenta el risc de mortalitat perinatal o de desenvolupar malalties a curt o llarg termini. Existeix evidència creixent que una dieta adequada durant l’embaràs prevé també el risc de naixement prematur o la presència de malalties com l’asma durant la infància.

Quins són les diferències més significatives que es donen entre els diferents perfils de dona? Quin és el prototip de dona embarassada que “descura” més la seva alimentació?
Estudiem diferències segons l’edat, el nivell educatiu i el lloc d’origen. Vem trobar que les dones més joves consumien menys verdures, menys àcids grassos omega 3, més grasses trans i en general, tenien un consum més deficient de tots els micronutrientes (vitamines i minerals) estudiats comparades amb les de major edat. Les dones amb menor nivell educatiu van consumir més carns vermelles, grasses trans, menys àcids grassos omega 3 i menys vitamina A i ferro. Les dones espanyoles consumien menys fruites, tenien un consum més deficient de carbohidrats i s’excedien més quant al consum de greix total i greix saturat que les estrangeres. D’altra banda, les llatinoamericanes consumien menys omega 3 i les dones d’Europa de l’est més grasses trans. Podríem dir que les dones que tenen una alimentació menys adequada segons les recomanacions per a l’embaràs són les dones més joves, les de menor nivell educatiu i les espanyoles.

“L’alimentació es podria millorar augmentant el consum de cereals i tubercles com a fonts principals d’energia així com el consum de fruites, verdures i llegums. Les carns vermelles o aus es poden reemplaçar algunes vegades per llegums. És aconsellable disminuir el consum de carns processades, embotits i brioixeria industrial que contenen greixos perjudicials per a la salut. És important consumir diferents tipus de peix pel seu alt valor nutritiu, evitant o limitant el consum de peix espasa o emperador i tonyina vermella durant l’embaràs pel seu alt contingut de mercuri”.

Com es podria millorar aquesta alimentació?
El més important és tenir una dieta equilibrada i variada, i que s’ajusti, per exemple, a les característiques econòmiques i culturals de cada dona o població. L’alimentació es podria millorar augmentant el consum de cereals (blat i aliments fets amb ell com a pa, pasta i cous-cous; arròs, civada, blat de moro, ordi, etc) i tubercles (patata, yuca, boniato o patata etc) com a fonts principals d’energia. Augmentant també el consum de fruites i verdures que aporten fibra, vitamines i minerals i el de llegums que són fonts importants de proteïnes, carbohidrats i altres nutrients i tenen un baix contingut de greix. Les carns vermelles o aus es poden canviar algunes vegades per llegums. També és aconsellable disminuir el consum de carns processades i embotits i productes industrials com a brioixeria que contenen greixos perjudicials per a la salut. És important consumir diferents tipus de peix pel seu alt valor nutritiu (conté, a més de proteïnes i minerals, greixos que beneficien la salut), evitant o limitant el consum de peix espasa o emperador i tonyina vermella pel seu alt contingut de mercuri. Els làctics són fonts importants de nutrients com el calci, no obstant, en aquesta població el consum de làctics i calci durant l’embaràs són ja adequats, per la qual cosa no és necessari fer cap recomanació respecte a la dieta i seria innecessari prendre suplements de calci.