“Un major nombre d’hores veient la televisió es relaciona amb menys hores de son en nens preescolars i en edat escolar”

21/10/2015

Els nens que veuen la televisió abans d’anar a dormir es mostren més reticents d’anar al llit. El contingut violent d’alguns programes també pot alterar la qualitat i quantitat del son, sobretot en nens d’edat inferior o igual als 8 anys, ja que a aquest edat costa més discriminar entre la realitat i la ficció. Una altra possible explicació és que el fet d’estar exposats a una pantalla brillant abans d’anar al llit pot produir una reducció en la secreció de melatonina, que és una hormona considerada reguladora del son. En estudis anteriors, el dormir un nombre d’hores inadequat s’ha associat a un augment del risc de problemes psiquiàtrics, sobrepès, obesitat i baix rendiment escolar en nens i adolescents. L’objectiu del present estudi va ser analitzar la potencial associació entre el nombre d’hores que els nens en edat escolar veuen la televisió i el nombre d’hores de son d’aquests nens. A l’estudi hi van participar nens de tres de les cohorts del projecte INMA (Menorca, Sabadell i València). Aquest seria el primer estudi en el qual s’ha estudiat l’associació entre la durada del temps veient la televisió i la durada del temps de son en nens.

Els resultats van mostrar que quantes més hores un nen veu la televisió menor és el nombre d’hores que dorm. A més a més, com que els dos paràmetres s’han mesurat en dues ocasions en el temps, s’ha pogut confirmar que quan un nen augmenta el nombre d’hores veient la televisió també disminueix el nombre d’hores que acaba dormint. L’estudi va observar també que els caps de setmana hi havia una disminució d’aquest efecte. D’altra banda, a diferència d’altres estudis, no es va observar relació entre les hores de televisió i problemes d’hiperactivitat o falta d’atenció que poguessin explicar de manera indirecta l’efecte observat. Aquest estudi compta amb un gran nombre de participants (1713 nens) i té en compte un gran nombre de factors que podrien afectar l’associació observada (el que hagués impedit concloure que existia aquesta associació), com alguns factors materns (coeficient intel•lectual o problemes mentals ) o alguns factors en el nen (com podrien ser problemes d’hiperactivitat o falta d’atenció). A més, l’estudi proporciona evidència consistent dels efectes de veure la televisió en el son dels nens, i per tant dóna suport al fet de mantenir controlat el temps que passen els nens petits veient la televisió, sobretot a les hores prèvies d’anar-se’n al llit.

Referència: Marinelli M, Sunyer J, Alvarez-Pedrerol M, Iñiguez C, Torrent M, Vioque J, Turner MC, Julvez J. Hours of Television Viewing and Sleep Duration in Children: A Multicenter Birth Cohort Study. JAMA Pediatr. 2014 May;168(5):458-64.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24615283