“Nivells baixos d’hexaclorobenzè (HCB) no semblen afectar el creixement intrauterí o la durada de la gestació”

22/05/2015

El hexaclorobenzè (HCB) és un compost organoclorat generat principalment com a subproducte de l’activitat de la indústria química. Antigament havia estat àmpliament utilitzat com a fungicida per controlar la malaltia fúngica del blat, però actualment el seu ús està prohibit. Malgrat aquesta restricció, la gent encara pot estar exposada a nivells baixos d’HCB a través de la cadena alimentària, ja que es bioacumula principalment en el teixit gras dels animals en els quals pot persistir durant anys. El HCB pot travessar la placenta i acumular-se en el fetus en desenvolupament, així com també pot bioacumular-se en la llet materna, a causa de la presència de greixos en la seva composició.

A llarg termini, l’exposició en éssers humans a alts nivells d’HCB ingerits per via oral s’ha associat amb malalties del fetge i amb lesions a la pell. Basant-se amb resultats d’experiments en animals, s’ha classificat com un probable carcinogen humà per l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer i per l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. No obstant això, l’existència d’efectes per a la salut en relació a l’exposició a llarg termini a nivells molt baixos d’HCB se segueix posant en dubte. Diversos estudis ja han examinat els efectes potencials d’aquests nivells d’exposició durant l’embaràs i en el fetus en desenvolupament. En la meitat dels estudis revisats es descriu una disminució del pes en néixer i de la durada de la gestació entre els nounats de dones amb uns nivells d’HCB en sang superiors. En alguns d’aquests treballs es suggereix que els nounats de mares que havien estat fumant durant l’embaràs es van veure més afectats que aquells de mares que no van fumar durant aquest període. No obstant això, en l’altra meitat d’estudis revisats, no es va poder demostrar cap relació entre l’exposició a nivells baixos d’HCB i alteracions del desenvolupament fetal o part preterme.

En el present estudi l’investigador principal, el Dr. Basterrechea, i els seus col•legues van examinar els efectes potencials de l’exposició a HCB durant el primer trimestre d’embaràs en el creixement del fetus i en la durada de l’embaràs. Van ser incloses en l’estudi un total de 1.568 parelles mare-fill dins el projecte Infància i Medi Ambient (INMA). Es van mesurar els nivells d’HCB en sang materna durant el primer trimestre de l’embaràs i es van recollir dades sobre l’edat gestacional així com es van recollir diferents mesures corporals dels nounats, com el pes en néixer i la longitud. Basterrechea i els seus col•legues no van trobar cap associació entre l’exposició a HCB en les dones embarassades i el creixement del fetus o la durada de l’embaràs.
Els resultats d’aquest estudi INMA donen suport a la idea que l’exposició a nivells baixos d’HCB no afecta el creixement intrauterí ni a la durada de la gestació.

Referència: Basterrechea M, Lertxundi A, Iñiguez C, Mendez M, Murcia M, Mozo I, Goñi F, Grimalt J, Fernández M, Guxens M; INMA project. Prenatal exposure to hexachlorobenzene (HCB) and reproductive effects in a multicentre birth cohort in Spain. Sci Total Environ. 2014 Jan 1;466-467:770-6.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969713008218