“Les cuines de gas en la llar i el desenvolupament mental a la infància”

25/07/2016

Als països desenvolupats és comú la presència de cuines o estufes de gas dins de la casa (50{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} a 70{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b}), sent reconeguda com la principal font de contaminació de l’ambiente interior. La combustió de gas produeix una mescla complexa de compostos entre ells el diòxid de nitrogen (NO2) que és el contaminant de l’ambiente interior més àmpliament estudiat. L’ús de la cuina de gas és un dels principals predictores de les concentracions de NO2 a l’interior de les llars als països desenvolupats, uns altres són el consum de cigarrets i el NO2 relacionada amb el tràfic exterior. Les llars amb aparells de gas poden tenir concentracions de NO2 dues vegades més altes que la resta de les cases i aquestes concentracions poden superar les directrius de l’OMS per a la mitjana anual de NO2 en l’aire lliure. Les dones i les criatures estan especialment exposades, ja que solen passen més temps en la cuina i a la casa.

La contaminació de l’aire pot afectar el desenvolupament neurològic. Degut a que la maduració del cervell és més important en els primers anys de vida, aquest període de desenvolupament pot ser particularment vulnerable als contaminants ambientals. Estudis recents han observat efectes adversos a nivell cognitiu i conductual deguts a la contaminació de l’aire exterior durant període de naixement. Aquests estudis han expressat la seva preocupació sobre els efectes similars de la contaminació de l’ambiente interior.

El nostre estudi va examinar la relació entre l’exposició a les cuines de gas durant l’embaràs i el desenvolupament mental de criatures d’1 a 2 anys. Van participar un total de 1887 parelles de mare i criatura de 4 regions espanyoles participants en la cohort INMA (Astúries, Guipúscoa, País Basc-; Sabadell, Catalunya i València) entre 2004 i 2008.

Els resultats van mostrar que el quaranta-quatre per cent de les mares tenien una cuina de gas en la llar durant el tercer trimestre de l’embaràs, la majoria d’ells de gas natural. La presència d’una cuina de gas en la llar durant l’embaràs es va associar amb un desenvolupament mental lleugerament més lent de les criatures, especialment aquelles majors de 14 mesos. Aquest retard era major quan a més de la cuina de gas, l’ús de l’extractor de fums era poc habitual. L’efecte negatiu de la cuina de gas no es va diferenciar clarament segons diferents factors socioeconòmics, dieta i l’estil de vida o l’exposició a altres contaminants ambientals.

La presència de la cuina de gas va més enllà de l’embaràs, així no és possible determinar en quin moment de l’exposició (abans o després del naixement) es podria afectar el desenvolupament. Aquests resultats recolzen els de un estudi recent realitzat en una petita cohort a Menorca, Espanya, si ben no queden clars els mecanismes exactes pels quals es causa el dany.

Les potencials implicacions per a la salut pública d’aquestes troballes, són importants a causa de l’ús freqüent de cuines de gas i perquè els trastorns del neurodesenvolupament i discapacitats suposen una important càrrega tant a nivell social com a econòmic.

Referència: Vrijheid M, Martinez D, Aguilera I, Bustamante M, Ballester F, Estarlich M, Fernandez-Somoano A, Guxens M, Lertxundi N, Martinez MD, Tardon A, Sunyer J; on behalf of the INMA Project. Indoor Air Pollution From Gas Cooking and Infant Neurodevelopment. Epidemiology. 2012 Jan;23(1):23-32.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082993