“L’exposició prenatal a bisfenol A i ftalats s’associa a un major risc d’infeccions respiratòries i al·lèrgies”

30/03/2016

Hi ha una creixent preocupació dels efectes de l’exposició prenatal a bisfenol A (BPA) i ftalats, substàncies àmpliament utilitzades en productes de consum, sobre el sistema respiratori i immunològic i el desenvolupament de l’asma i al·lèrgies. No obstant això, el nombre d’estudis prospectius és molt limitat. Tot i que el gener del 2015 la Unió Europea va decidir que el BPA era segur a dosis d’exposició comunes en humans, no hi ha unanimitat al respecte i en països com França i el Canadà ja s’ha retirat de la circulació.

Se sospita que aquests compostos són disruptors endocrins i que tenen capacitat immunomoduladora. Aquesta activitat podria estar relacionada amb l’augment significatiu de l’asma en els països desenvolupats en les últimes dècades.

El període fetal se sospita que és un moment d’especial vulnerabilitat a aquestes substàncies. És per això que es va realitzar un nou estudi per avaluar l’efecte de l’exposició prenatal a BPA i ftalats sobre el desenvolupament de l’asma, al•lèrgies i les infeccions respiratòries durant la infància.

Els nivells de BPA i metabòlits de ftalats (de baix i d’alt pes molecular) es van mesurar en mostres d’orina de dones embarassades recollides durant el primer i tercer trimestre d’embaràs. La atòpia es va definir en base a anàlisis de sang i les dades sobre els símptomes i malalties respiratòries van ser recollides a través de qüestionaris realitzats a partir dels 6 mesos fins als 7 anys d’edat.

Concentracions urinàries creixents de BPA i de metabòlits de ftalats de pes molecular alt es van associar amb un major risc de sibilàncies i infeccions respiratòries durant la infància. El risc d’asma també es va incrementar a concentracions creixents d’aquests compostos. No obstant això, no es van observar associacions amb èczema atòpic.

Tot i que els mecanismes implicats en aquesta associació són encara desconeguts, atesos els resultats de l’estudi, els autors recomanen la implementació de polítiques per tal de reduir l’exposició a aquests compostos i seguir el principi de precaució.

Referència: Gascon M, Casas M, Morales E, Valvi D, Ballesteros-Gómez A, Luque N, Rubio S, Monfort N, Ventura R, Martínez D, Sunyer J, Vrijheid M. Prenatal exposure to bisphenol A and phthalates and childhood respiratory tract infections and allergy. J Allergy Clin Immunol. 2015; 135(2): 370-378.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445825