La contaminació atmosfèrica pot afectar la mida del nadó

30/09/2011

Aquest estudi es va realitzar en una població de més de 2.000 parells mare-nen de quatre de les cohorts del Projecte INMA: Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València. Realitzat per diversos autors INMA (Marisa Estarlich, Ferran Ballester, Inmaculada Aguilera, Ana Fernández, Aitana Lertxundi, Sabrina Llop, Carmen Freire, Adonina Tardón, Mikel Basterrechea, Carmen Iñíguez i Jordi Sunyer, director del Projecte INMA), aquest treball es va publicar el passat mes de març a la prestigiosa publicació ‘Environ Health Perspectives’.

Ho va fer sota l’enunciat de ‘Residential Exposure to Outdoor Air Pollution during Pregnancy and Anthropometric Measures at Birth in a Multicenter Cohort in Spain’, que podríem traduir com ‘Exposició residencial a la contaminació atmosfèrica durant l’embaràs i les mesures antropomètriques en néixer en mútiples cohort a Espanya ‘, i en el mateix es tracta d’analitzar la relació existent entre la contaminació atmosfèrica durant l’embaràs i les mesures antropomètriques al naixement.

Descens d’1 mm

Després d’analitzar les dades obtingudes es va trobar una associació negativa entre la contaminació per NO2 i la talla en el naixement, amb un descens d’1 mm per cada 10 ug/m3 d’increment en els nivells del contaminant exterior de l’habitatge de les dones embarassades.

L’estudi mostra una gran heterogeneïtat en els nivells d’exposició a la contaminació atmosfèrica en les diferents cohorts. Així, per exemple, en les zones amb una elevada densitat de trànsit predominen els nivells alts de NO2, i en les zones d’un marcat accent industrial sobresurt la presència del benzè.

Conseqüències posteriors

Pot ser que el descens d’un 1 mm no sembli massa, però aquest canvi podria incrementar en un 2{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} el risc de ser petit per l’edat gestacional en la talla corresponent. De fet, els problemes del desenvolupament en els nadons poden tenir conseqüències al llarg de la vida del nadó, i fins i tot en l’etapa adulta, de manera que aquest estudi i els resultats, les conclusions que es desprenen d’aquest, són de vital importància per a la salut pública.

Al costat de les dades obtingudes per Marisa Estarlich i la resta de coautors, cal destacar que pocs són els estudis que han avaluat la relació entre la talla i la contaminació atmosfèrica, i que el que ara ens ocupa és el primer estudi multicèntric realitzat a Espanya sobre la relació entre contaminació atmosfèrica durant l’embaràs i la mida la naixement.

Segueix la recerca

Després de la publicació d’aquest estudi, en l’actualitat s’està treballant en la realització d’un article conjunt de les 4 cohorts, que avaluï la contaminació atmosfèrica i la seva relació amb la mida petit per l’edat gestacional i el naixement prematur, així com la relació de l’exposició prenatal a la contaminació atmosfèrica i el creixement fetal mesurat mitjançant ecografies.

Recordar que aquesta és la segona notícia que realitzem referent als resultats del Projecte INMA publicats en revistes científiques. Una dinàmica que volem mantenir una vegada al mes i que va començar amb el ‘Posicionament INMA davant del consum de peix per a dones embarassades i nens’.

*Marisa Estarlich és llicenciada en estadística, tècnica en recerca, i treballa en l’àrea de recerca en Ambient i Salut del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (València).