INMA:” Bullying des d’una perspectiva biopsicosocial: Un estudi del projecte INMA integra marcadors hormonals a l’estudi de l’assetjament escolar”

26/06/2023

L’assetjament escolar o bullying és definit com un tipus de conducta agressiva que succeeix en el context escolar i que típicament passa durant els períodes de la infància i l’adolescència. Tot i compartir la intencionalitat que també apareix en l’agressivitat, el bullying presenta dues característiques més que la converteixen en una conducta única. Aquestes característiques són la repetitivitat de les accions i el desequilibri de poder existent entre la víctima i l’assetjador.

Actualment l’assetjament escolar és considerat un problema de salut pública que afecta un terç de l’alumnat a nivell mundial. Estar implicat en situacions de bullying durant els períodes de la infància i l’adolescència pot tenir greus repercussions en diferents esferes de la vida d’una persona, a curt i llarg termini. Per això, resulta imperatiu estudiar els factors associats a la conducta de bullying per intentar comprendre aquest fenomen en la seva totalitat. Les darreres investigacions indiquen que l’origen de la conducta agressiva és multicausal i que hi influeixen factors biològics, socials i culturals. Tot i que la conducta humana en general ha estat estudiada des d’un punt de vista psicosocial, cada cop més investigacions intenten posar l’eix en l’estudi dels factors biològics. Tot i això, pocs estudis han intentat explorar els possibles marcadors biològics de l’assetjament escolar.

Pel que fa als factors biològics que influeixen en la conducta les investigacions prèvies han posat el focus sobre el rol que juguen les hormones, específicament la testosterona i el cortisol, en dos períodes del desenvolupament. El període prenatal i el període puberal són dues etapes del desenvolupament sensibles als efectes que les hormones tenen al sistema nerviós i per tant en les conductes dependents de les estructures cerebrals alterades per aquestes hormones.

Basant-se en tot això, el projecte INMA va decidir explorar la conducta de bullying des d’una perspectiva biopsicosocial, atenent els efectes que podien tenir tant variables de caràcter psicològic social com també els nivells hormonals dels preadolescents. L’estudi es va fer amb 302 preadolescents de la cohort guipuscoana del projecte INMA. Quan els preadolescents tenien 11 anys es va recollir informació sobre la conducta de bullying fent servir un qüestionari. A més, es va recollir informació sobre diverses variables psicològiques i socials (funció executiva, context familiar, context escolar i context social) preguntant a aquests preadolescents i als seus familiars. La informació sobre nivells hormonals prenatals i prepuberals es va determinar mitjançant mostres de saliva i l’índex 2D:4D.

Els resultats van mostrar que 9,6% dels participants estaven implicats com a víctimes, l’1,7% com a assetjadors i un altre 1,7% com a assetjadors/víctimes. L’estudi va trobar que únicament el rol d’assetjador als nois semblava estar influenciat tant per nivells hormonals com per variables psicosocials. Concretament va observar que nivells més baixos cortisol prepuberal juntament amb una pitjor percepció de l’ambient escolar i menys suport per part dels iguals i del grup social es relacionava amb més risc d’estar implicat en situacions de bullying com a assetjadors.

Les troballes d’aquest estudi van en la línia a allò que investigadors previs han trobat en altres feines. Tot i això, encara hi ha escassa evidència sobre el paper que juguen els factors biològics en l’assetjament escolar. Per tant, cal continuar enfocant l’estudi del bullying des d’una perspectiva biopsicosocial. Identificant els nivells hormonals que puguin afectar aquesta conducta, així com les variables d’interès d’un aspecte més psicosocial aconseguirem perfilar millor aquelles persones vulnerables a veure’s implicades en aquest tipus de situacions i també a poder desenvolupar programes de prevenció i intervenció de l’assetjament escolar amb per tal de reduir-ne la prevalença o el percentatge de participants implicats

Referència: Babarro I, Andiarena A, Fano E, García-Baquero G, Lebeña A, Arranz-Freijo EB, Ibarluzea J. Do prepubertal hormones, 2D:4D index and psychosocial context jointly explain 11-year-old preadolescents’ involvement in bullying? Biol Psychol. 2022 Jul;172:108379. doi: 10.1016/j.biopsycho.2022.108379. Epub 2022 Jun 8.

Link a l’article: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051122001223?via%3Dihub