INMA: “Nivells més alts de ferritina durant l’embaràs poden protegir contra els símptomes de TDAH durant la infància”

22/03/2021

Un estudi basat en la cohort INMA establerta en les regions de Guipúscoa (País Basc), Sabadell (Catalunya) i València, investiga la relació entre els nivells materns de ferritina durant l’embaràs i els símptomes de TDAH en els seus fills/es als 4 anys.

El ferro és un metall traça essencial, que juga un paper central en moltes funcions cerebrals i la deficiència de ferro pot contribuir a disfuncions conductuals i cognitives. Diversos estudis epidemiològics han informat d’una associació entre la deficiència de ferro i puntuacions baixes en les proves que avaluen el desenvolupament mental, social i motor en els nadons, així com un quocient intel·lectual més baix i una capacitat d’aprenentatge més pobre. En el cos humà, la ferritina és la principal proteïna emmagatzemadora, transportadora i alliberadora de forma controlada del ferro. Els nivells de ferritina en sèrum semblen ser una mesura fiable de les reserves de ferro en els teixits corporals, inclòs el cervell.

D’altra banda, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) és l’afecció neuropsiquiàtrica d’aparició en la infància més freqüent, amb una prevalença mundial estimada d’aproximadament el 5% en nens/es en edat escolar. Tot i que el TDAH és l’afecció neuropsiquiàtrica més estudiada en nens/es a tot el món, les possibles causes no es comprenen bé. De fet, és probable que el trastorn es degui a una combinació complexa de factors ambientals, genètics i biològics. L’evidència científica dóna suport a la hipòtesi que la manca de ferro cerebral podria contribuir a la fisiopatologia del TDAH.

L’estudi basat en la cohort INMA va incloure a 1.095 nens/es amb dades disponibles sobre els nivells de ferritina materna durant l’embaràs, símptomes de TDAH, i informació sobre l’estil de vida. Es van recollir mostres de sang materna durant el període primerenc de l’embaràs (al voltant de les 13 setmanes de gestació) mitjançant venopunció en dejú, i es van emmagatzemar entre -70 i -80 ◦C fins al moment de l’anàlisi. Els símptomes del TDAH del nen/a als 4 anys d’edat es van avaluar utilitzant l’Escala de Qualificació IV del TDAH completada pel mestre de l’aula del nen/a. L’escala comprèn 18 símptomes de TDAH i està dissenyada per avaluar la manca d’atenció (9 símptomes) i la hiperactivitat / impulsivitat (9 símptomes). Cada símptoma es qualifica mitjançant una escala de 4 punts: 0 = “res”, 1 = “només una mica”, 2 = “bastant” i 3 = “molt”. Les puntuacions es van sumar per proporcionar mesures de falta d’atenció, hiperactivitat/impulsivitat, i símptomes totals de TDAH.

L’anàlisi aplicada pels/per les investigadors/es va mostrar una associació inversa entre els nivells de ferritina i els símptomes de manca d’atenció en els nens (com més alt el nivell de ferritina materna, menys símptomes de manca d’atenció). Per contra, no es va trobar una associació significativa entre el nivell de ferritina i la resta de símptomes. En el cas de les nenes, no es va observar aquesta associació negativa.

Els resultats mostren que els nivells de ferritina materna durant l’embaràs s’associen de forma independent amb els símptomes del TDAH en els nens de 4 anys. Més específicament, els nivells de ferritina materna semblen influir en els símptomes de manca d’atenció en els nens, mentre que les nenes semblen estar més protegides. Aquest estudi aporta noves evidències per comprendre millor l’associació entre els nivells de ferritina materna durant l’embaràs i els símptomes del TDAH en els seus fills. També aporta dades rellevants per a la pràctica clínica pel que fa a la suplementació prenatal amb ferro. Finalment, els autors advoquen per més investigacions per aclarir els mecanismes d’acció del ferro i els neurotransmissors en relació amb la funció cognitiva dels nens/es.

Referència: Santa-Marina L, Lertxundi N, Andiarena A, Irizar A, Sunyer J, Molinuevo A, Llop S, Julvez J, Beneito A, Ibarluzea J, Imaz L, Ferrin M. Maternal Ferritin Levels during Pregnancy and ADHD Symptoms in 4-Year-Old Children: Results from the INMA-INfancia y Medio Ambiente (Environment and Childhood) Prospective Birth Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 22;17(21):7704.

Link: https://doi.org/10.3390/ijerph17217704