INMA: “L’exposició a mercuri influeix en el neurodesenvolupament dels infants?”

20/07/2020

Un estudi d’INMA publicat a l’European Journal of Epidemiology explora l’exposició a el mercuri (Hg) entre el naixement i els 4 anys d’edat, i l’associació entre l’exposició infantil a aquest metall pesat i el desenvolupament neuropsicològic en infants de 4 a 5 anys.

Els nadons i els infants són molt susceptibles al seu entorn a causa de certs comportaments que poden augmentar les seves taxes d’absorció, i al fet que la seva capacitat de metabolitzar i eliminar les toxines es veu reduïda per la immaduresa dels seus sistemes de desintoxicació. A més, se sap que el cervell té un llarg període de desenvolupament, des de la formació de neurones en l’etapa embrionària, fins la mielinització que continua en l’adolescència. Així doncs, tant l’exposició a la vida prenatal com postnatal poden alterar el neurodesenvolupament dels infants en edat escolar i conduir a trastorns de l’aprenentatge i la conducta.

El metilmercuri (MeHg) és un contaminant neurotòxic per als humans i es pot bioacumular en teixits orgànics. La principal font d’exposició en els humans és a través del consum de marisc o peixos depredadors, com el peix espasa, el tauró i la tonyina fresca. No obstant això, el peix també és una font important d’àcids grassos poliinsaturats omega-3 (AGPI), iode, seleni i vitamines, que són nutrients d’una dieta saludable. Per tant, hi ha la preocupació de què la concentració de MeHg en els infants que mengen peix regularment pugui contrarestar els beneficis del consum de peix.

En aquest estudi, els nivells de mercuri es van mesurar en la sang de cordó umbilical recol·lectada al néixer i en mostres de cabell quan els infants tenien 5 anys. El desenvolupament neuropsicològic dels infants va ser avaluat per experts capacitats en psicologia als 4-5 anys d’edat utilitzant les escales McCarthy de les habilitats dels infants, les quals comprenen 18 subproves que proporcionen puntuacions associades a proves estandarditzades per a sis dominis cognitius: processament d’informació verbal; habilitats numèriques; processament d’informació perceptiva; retenció d’informació a curt termini; i l’escala motora per habilitats fines i gruixudes.

Els investigadors/es van trovar que els nounats d’INMA tenien nivells relativament alts de mercuri en la sang procedent de cordó umbilical. De fet, el 64% estaven per sobre de l’equivalent a la dosi de referència segons l’Agència de Protecció Ambiental dels EE. UU (EPA-EE. UU.), i el 25% tenien nivells superiors a l’equivalent de la ingesta setmanal tolerable provisional segons l’Organització Mundial de la Salut (WHO-ISTP). No obstant això, l’exposició prenatal a mercuri no semblava estar associada amb retards en el neurodesenvolupament en infants d’INMA als 14 mesos i als 4-5 anys d’edat.

Per estudiar les concentracions de mercuri des del naixement fins als 4 anys, els autors van aplicar el factor de relació cabell: sang proposat pel Comitè d’Experts de l’OMS per a poder comparar les concentracions de mercuri d’ambdós teixits. Els/les autors/es van veure que les concentracions de mercuri disminuien des del naixement fins als 4 anys, mentre que el 50% dels infants estaven per sobre de les recomanacions de l’EPA, i l’11% per sobre de la referència de l’OMS. A més a més, nivells més alts de mercuri als 4 anys es van associar amb puntuacions cognitives més altes, particularment amb la capacitat de processar informació verbal a la mateixa edat.

Els/les autors/es no van trobar associació adversa entre l’exposició postnatal a mercuri i cap dels dominis cognitius avaluats en l’estudi. Tenint en compte que no hi ha proves suficients sobre els possibles efectes neurotòxics de l’exposició postnatal a mercuri a dosis moderades, reclamen més investigació en aquest camp.

Referència: Llop S, Murcia M, Amorós R, Julvez J, Santa-Marina L, Soler-Blasco R, Rebagliato M, Iñiguez C, Aguinagalde X, Iriarte G, Lopez-Espinosa MJ, Andiarena A, Gonzalez L, Vioque J, Sunyer J, Ballester F. Postnatal exposure to mercury and neuropsychological development among preschooler children. Eur J Epidemiol. 2020 Mar;35(3):259-271.

Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-020-00620-9