Dosis altes d’àcid fòlic en embaràs influeixen negativament en el desenvolupament neuropsicològic del nen.

27/06/2017

La tesi doctoral recentment defensada per Desireé Valera Gran titulada “Efectes negatius d’altes dosis de suplements d’àcid fòlic (AF) en l’embaràs sobre el desenvolupament neuropsicològic en el nen” ha posat en evidència per primera vegada en la literatura que el consum de dosis altes de suplements d’àcid fòlic (AF) durant l’embaràs té efectes negatius en el desenvolupament neuropsicològic posterior del nen, pel que el seu ús ha de ser vigilat i evitat.

La tesi ha estat dirigida des de la Unitat Epidemiologia de la Nutrició de la Universitat Miguel Hernández, pels investigadors Eva María Navarrete Muñoz, Manoli García de la Hera i Jesús Vioque, i va obtenir la màxima qualificació cum laude amb un format de menció internacional, basada en la publicació de tres articles publicats en revistes internacionals del primer quartil: BMJ Open, JAMA Pediatrics i American Journal of Clinical Nutrition.

En el primer treball es va posar en evidència que més de la meitat de les embarassades consumien dosis d’AF inferiors a les recomanades en el període periconcepcional (400 mcg / dia), i que un 25{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} consumien dosis superiors al nivell màxim tolerable (1000 mcg / dia). A partir d’aquí, en un segon treball es va investigar el possible efecte del consum de dosis elevades de suplements d’AF sobre el desenvolupament neuropsicològic del nen en el primer any de vida, trobant-se que els nens de les dones que van consumir les dosis més altes de AF (> 5000 mcg / dia), van presentar pitjors scores en psicomotricitat de les escales Bayley de desenvolupament infantil.

En un tercer treball recentment acceptat al Amer J Clin Nut, es va avaluar la ingesta dietètica i l’ús de suplements AF durant l’embaràs en 1682 mares de les quatre cohorts de novo (Astúries, Guipúscoa, Sabadell i València) i la seva influència en el desenvolupament neuropsicològic dels nens als 4-5 anys mesurat per escales McCarthy d’Aptituds i Psicomotricitat. L’ús de dosis altes d’AF (> 1000 mcg / dia) en el període periconcepcional, es va associar amb menors puntuacions en diverses de les escales McCarthy, en concret a la global verbal i memòria verbal, i en funcions cognitives de còrtex posterior i còrtex posterior esquerra.