“Creixement i pressió arterial infantil i l’exposició prenatal a ftalats”

25/01/2017

Els ftalats són una classe de compostos sintètics àmpliament utilitzats en la fabricació de molts productes industrials i de consum, com ara productes de PVC (materials de construcció, cables i filferros, roba i envasos d’aliments i begudes); i productes no PVC (adhesius i articles de cura personal). Les principals rutes d’exposició humana als ftalats són aliments de consum, sobretot d’aliments i begudes envasats, i l’ús de productes de cura personal. Els ftalats es metabolitzen ràpidament en el cos humà i s’eliminen en l’orina. Els estudis realitzats en molts països han informat de nivells detectables de metabòlits de ftalats en l’orina de gairebé tots els individus analitzats (> 90{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b}), incloses les dones embarassades.

Hi ha estudis experimentals que relacionen l’exposició als ftalats en els primers anys de vida amb l’obesitat i els riscos de malalties cardiovasculars, però l’evidència en humans és escassa.

Així, es va avaluar l’associació entre l’exposició prenatal a diversos ftalats i els resultats de creixement i la pressió arterial en els primers 7 anys de vida amb dades de la cohort IMMA.

Es van analitzar dades de 391 parelles de mares i les seves criatures de Sabadell entre 2004 i 2006. Es van determinar les quantitats de ftalat en orina en dues recollides en el primer i tercer trimestre d’embaràs.

Les quantitats de ftalats trobades en les mostres d’orina van ser similars a les mesures en les dones embarassades en altres regions espanyoles i més baixos, en general, amb les mesures en altres cohorts europees de dones embarassades.

El nostre estudi proporciona evidència que l’exposició prenatal als ftalats pot influir en el creixement postnatal i la pressió arterial de manera diferent en nens i nenes fins a 7 anys d’edat. Els ftalats s’associen amb un menor creixement en els nens i no en les nenes, i la pressió arterial més baixa en les nenes però no en els nens. Es necessita més investigacions per aclarir els mecanismes explicatius, però l’evidència suggereix que l’exposició als ftalats pot perjudica el creixement d’una manera específica segons el sexe.

Els nostres resultats són diferents dels que altres estudis han mostrat anteriorment, per la qual cosa es necessiten nous estudis per aclarir l’efecte de l’explosió als ftalats en els primers anys de vida.

Referència: Valvi D, Casas M, Romaguera D, Monfort N, Ventura R, Martinez D, Sunyer J, Vrijheid M. Prenatal Phthalate Exposure and Childhood Growth and Blood Pressure: Evidence from the Spanish INMA-Sabadell Birth Cohort Study. Environ Health Perspect. 2015 Oct;123(10):1022-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25850106