Cercar

1211 Resultats

Neurodesenvolupament -
Salut reproductiva -


Association between relative age at school and persistence of ADHD in prospective studies: an individual participant data meta-analysis

Synergy for the Influence of the Month of Birth in ADHD (SIMBA) study group. Association between relative age at school and persistence of ADHD in prospective studies: an individual participant data meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2023 Dec;10(12):922-933. PMID: 37898142


Contaminació de l'aire -
Creixement intrauterí -


Susceptible windows of exposure to fine particulate matter and fetal growth trajectories in the Spanish INMA (INfancia y Medio Ambiente) birth cohort

Chen WJ, Rector AM, Guxens M, Iniguez C, Swartz MD, Symanski E, Ibarluzea J, Ambros A, Estarlich M, Lertxundi A, Riano-Galán I, Sunyer J, Fernandez-Somoano A, Chauhan SP, Ish J, Whitworth KW. Susceptible windows of exposure to fine particulate matter and fetal growth trajectories in the Spanish INMA (INfancia y Medio Ambiente) birth cohort. Environ Res. 2023 Jan 1;216(Pt 2):114628. PMID: 36279916


INMA: “Desigualtats socials, espais verds i blaus i salut mental en nens de 6 a 12 anys participants a la cohort INMA”

Un nou i interessant estudi realitzat a la cohort INMA investiga com viure prop d’espais verds i blaus afecta la salut mental en població pediàtrica. Tot i que hi ha evidència que suggereix que l’accés a l’entorn natural és beneficiós per a la salut mental, aquest nou estudi va anar més enllà en investigar el potencial impacte del nivell socioeconòmic (NSE) en aquesta relació. Aquesta és una consideració important perquè hi ha evidència que les persones d’entorns socioeconòmics més baixos tenen menys accés a les característiques de l’entorn natural, cosa que pot exacerbar les desigualtats existents.

Com a mesures de salut mental aquest estudi va utilitzar qüestionaris validats per determinar en quina mesura els nens d’Astúries, Gipuzkoa, Sabadell i València a Espanya interioritzen o exterioritzen els problemes psicològics percebuts, i també va analitzar quatre grups de símptomes diferents: problemes emocionals, problemes de conducta , hiperactivitat i manca datenció i problemes amb els companys. Pel que fa a l’avaluació d’espais verds i blaus, els autors van fer servir dues mesures quantitatives de proximitat a les característiques de l’entorn natural; la diferència normalitzada a l’índex de vegetació (NDVI) i si la persona té o no espais verds (com un parc) en un radi a 5 km des de casa seva. L’NSE per a les àrees específiques en què viu cada subjecte es va calcular utilitzant un índex validat que es basa en el nivell d’atur, la proporció de treballadors no qualificats, persones amb feines temporals, baixos nivells de rendiment educatiu i baixos nivells de rendiment educatiu als joves.

L’estudi no va trobar diferències clares en la relació entre les condicions de salut mental avaluats i les característiques de l’entorn natural en estratificar per nivells de NSE, encara que els nens les mares dels quals es van graduar de l’escola secundària van tenir consistentment puntuacions d’internalització i externalització més baixes que els nens les mares dels quals tenien un nivell educatiu més alt d’escola primària.

Aquest nou estudi no va identificar una associació entre els espais verds i els blaus i els problemes d’internalització i externalització. Aquesta troballa és consistent amb una revisió sistemàtica recent sobre el tema. Els autors del nou estudi van plantejar la hipòtesi que això pot ser degut a diferències en l’associació entre subgrups de població, per això la recerca per diferents nivells de NSE. Tot i això, l’anàlisi dels subgrups segons l’NSE no va mostrar una associació estadísticament significativa entre els espais verds i blaus i els problemes d’internalització i externalització.

Tot i que l’estudi no va trobar efectes de l’NSE sobre la relació entre la salut mental i l’accés a l’entorn natural, va trobar certa evidència que suggereix que la proximitat a les característiques de l’entorn natural per si sola està influenciada per l’NSE. No obstant això, no sempre en la direcció esperada; per exemple, mentre que els nens amb un NSE més baix tenien nivells més baixos de vegetació que aquells a la banda de NSE més alta segons la puntuació NDVI, en realitat tenien nivells més alts d’accés als principals espais verds. Altres estudis han informat que hi pot haver una diferència en la qualitat daquests espais verds, encara que no era lobjectiu de lestudi presentat.

Els autors van concloure que, si bé aquest estudi no va identificar associacions estadísticament significatives entre la salut mental i el medi ambient natural en funció dels nivells de NSE, hi ha motivació per fer més investigacions. Van suggerir que futures investigacions podrien beneficiar-se de mesurar altres paràmetres relatius als espais naturals, com ara la quantitat de temps que les persones passen en aquestes àrees, en lloc de només accedir-hi, i també la qualitat dels espais naturals. En general, aquest estudi va contribuir a la literatura existent en proporcionar evidència addicional dels factors que poden influir o no en la salut mental dels nens.

Referència: Subiza-Pérez M, García-Baquero G, Fernández-Somoano A, Riaño I, González L, Delgado-Saborit JM, Guxens M, Fossati S, Vrijheid M, Fernandes A, Ibarluzea J, Lertxundi N. Social inequalities, green and blue spaces and mental health in 6-12 years old children participating in the INMA cohort. Health Place. 2023 Sep;83:103104.

Link a l’article científic: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283799


ANUNCI de les 19a Jornades Científiques INMA

Us anunciem l’organització de les 19a Jornades Científiques INMA 2024

Dies: 11 i 12 de Juny de 2024
Lloc: Barcelona

Reserva’t aquestes dates! T’esperem!

 

Col·laboradors:

                   

 


INMA: «Un estudi INMA investiga patrons cardiometabòlics a la infància»

A la darrera dècada, hi ha hagut un augment preocupant en la prevalença de trastorns com l’obesitat, la hipertensió, la dislipidèmia i la hiperglucèmia, els quals són factors de risc clau per a les malalties cardiovasculars. Aquests trastorns tendeixen a agrupar-se i aparèixer simultàniament en adults, incrementant el risc de diabetis tipus 2 i altres malalties cardiovasculars de manera significativa.

A l’etapa infantil, l’obesitat ha experimentat un augment notori, amb evidències científiques que indiquen que l’obesitat primerenca pot persistir fins a l’edat adulta. Tot i aquestes observacions, els estudis previs sobre la tendència dels factors cardiometabòlics a agrupar-se en la infància han donat resultats diversos.

El nou estudi, realitzat a la cohort INMA a Astúries, es va proposar explorar la presència simultània de múltiples factors de risc cardiometabòlics, incloent-hi obesitat, hipertensió, dislipidèmia i hiperglucèmia, als 4 i 8 anys. Es van examinar 332 nens a través d’avaluacions clíniques per avaluar la seva salut metabòlica, mitjançant el mesurament del perímetre de cintura, la pressió arterial sistòlica i diastòlica, els nivells de glucosa en sang, i els nivells de triglicèrids i colesterol d’alta i baixa densitat. en sang.

Els resultats revelen que, tant als 4 com als 8 anys, els patrons més comuns són la manca de factors de risc i la presència aïllada d’obesitat central. Als 8 anys també s’observa la presència aïllada d’hipertensió. Encara que aquests siguin els patrons més prevalents, es va observar que l’obesitat central tendeix a aparèixer simultàniament amb altres factors de risc a les dues edats, assenyalant la seva rellevància en el desenvolupament de condicions cardiometabòliques addicionals.

Una troballa significativa és que gairebé la totalitat dels nens sense factors de risc als 4 anys seguien sense presentar-los als 8 anys, suggerint que mantenir una bona salut cardiometabòlica a la infància pot tenir un efecte protector al llarg del temps. Aquest estudi subratlla la importància d’abordar la salut metabòlica des d’edats primerenques per prevenir riscos cardiovasculars en el futur.

Referència: Fernández-Iglesias R, Fernández-Somoano A, Rodríguez-Dehli C, Venta-Obaya R, Riaño-Galán I, Tardón A. Cardiovascular risk factors and its patterns of change between 4 and 8 years of age in the INMA-Asturias cohort. PLoS One. 2023 Apr 12;18(4):e0283799.

Link a l’article científic: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283799


Activitat física - sedentarisme -
Contaminació de l'aire -
Creixement postnatal i Obesitat -
Desigualtats socials -
Entorn urbà i Verdor -
Neurodesenvolupament -


Social inequalities, green and blue spaces and mental health in 6-12 years old children participating in the INMA cohort

Subiza-Pérez M, García-Baquero G, Fernández-Somoano A, Riaño I, González L, Delgado-Saborit JM, Guxens M, Fossati S, Vrijheid M, Fernandes A, Ibarluzea J, Lertxundi N. Social inequalities, green and blue spaces and mental health in 6-12 years old children participating in the INMA cohort. Health Place. 2023 Sep;83:103104. PMID: 37611380


Activitat física - sedentarisme -
Contaminació de l'aire -
Creixement postnatal i Obesitat -
Desigualtats socials -
Entorn urbà i Verdor -
Neurodesenvolupament -


Residential green and blue spaces and working memory in children aged 6-12 years old. Results from the INMA cohort

Subiza-Pérez M, García-Baquero G, Fernández-Somoano A, Guxens M, González L, Tardón A, Dadvand P, Estarlich M, de Castro M, McEachan RRC, Ibarluzea J, Lertxundi N. Residential green and blue spaces and working memory in children aged 6-12 years old. Results from the INMA cohort. Health Place. 2023 Nov;84:103136. PMID: 37871446


Entorn urbà i Verdor -
Salut respiratòria i atòpia -


Associations between combined urban and lifestyle factors and respiratory health in European children

Guillien A, Slama R, Andrusaityte S, Casas M, Chatzi L, de Castro M, de Lauzon-Guillain B, Granum B, Grazuleviciene R, Julvez J, Krog NH, Lepeule J, Maitre L, McEachan R, Nieuwenhuijsen M, Oftedal B, Urquiza J, Vafeiadi M, Wright J, Vrijheid M, Basagaña X, Siroux V. Associations between combined urban and lifestyle factors and respiratory health in European children. Environ Res. 2024 Feb 1;242:117774. PMID: 38036203


Hemoglobina -
Salut reproductiva -


Global variation in diabetes diagnosis and prevalence based on fasting glucose and hemoglobin A1c

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Global variation in diabetes diagnosis and prevalence based on fasting glucose and hemoglobin A1c. Nat Med. 2023 Nov;29(11):2885-2901. PMID: 37946056


Genètica -


Analysis of DNA methylation at birth and in childhood reveals changes associated with season of birth and latitude

Kadalayil L, Alam MZ, White CH, Ghantous A, Walton E, Gruzieva O, Merid SK, Kumar A, Roy RP, Solomon O, Huen K, Eskenazi B, Rzehak P, Grote V, Langhendries JP, Verduci E, Ferre N, Gruszfeld D, Gao L, Guan W, Zeng X, Schisterman EF, Dou JF, Bakulski KM, Feinberg JI, Soomro MH, Pesce G, Baiz N, Isaevska E, Plusquin M, Vafeiadi M, Roumeliotaki T, Langie SAS, Standaert A, Allard C, Perron P, Bouchard L, van Meel ER, Felix JF, Jaddoe VWV, Yousefi PD, Ramlau-Hansen CH, Relton CL, Tobi EW, Starling AP, Yang IV, Llambrich M, Santorelli G, Lepeule J, Salas LA, Bustamante M, Ewart SL, Zhang H, Karmaus W, Röder S, Zenclussen AC, Jin J, Nystad W, Page CM, Magnus M, Jima DD, Hoyo C, Maguire RL, Kvist T, Czamara D, Räikkönen K, Gong T, Ullemar V, Rifas-Shiman SL, Oken E, Almqvist C, Karlsson R, Lahti J, Murphy SK, Håberg SE, London S, Herberth G, Arshad H, Sunyer J, Grazuleviciene R, Dabelea D, Steegers-Theunissen RPM, Nohr EA, Sørensen TIA, Duijts L, Hivert MF, Nelen V, Popovic M, Kogevinas M, Nawrot TS, Herceg Z, Annesi-Maesano I, Fallin MD, Yeung E, Breton CV, Koletzko B, Holland N, Wiemels JL, Melén E, Sharp GC, Silver MJ, Rezwan FI, Holloway JW. Analysis of DNA methylation at birth and in childhood reveals changes associated with season of birth and latitude. Clin Epigenetics. 2023 Sep 11;15(1):148. PMID: 37697338


1 / 122