València

A l’octubre de l’any 2003 es va dur a terme l’estudi pilot per a la creació de la cohort INMA a València. Al febrer de 2004 va començar el reclutament de la cohort, que es va perllongar fins a juny de 2005. Es van reclutar 855 dones pertanyents als Departaments de salut 6 (34 municipis) i 7 (dos barris de València) de la província de València. Les embarassades es van seleccionar per mostreig consecutiu entre totes les de l’àrea d’estudi que van acudir al garbellat poblacional de la síndrome de Down que es realitza entre les setmanes 10 i 13 de gestació a l’hospital la Fe, que és l’hospital de referència de la zona, i que complien els criteris d’inclusió per a l’estudi: (1) Tenir almenys 16 anys; (2) Estar en les setmanes 10-13 de gestació; (3) Embaràs únic; (4) Intenció de continuar el seguiment i donar a llum en els centres de referència corresponents; (5) No tenir cap impediment per a la comunicació i (6) No patir cap malaltia crònica prèvia a l’embaràs.

Durant l’embaràs es va realitzar el seguiment a les setmanes 12 i 32. En aquests seguiments, es van obtenir mostres biològiques (sang, ungles i orina) i dades relacionades amb la dieta, la feina dels progenitors i l’exposició a contaminants.

Els nounats es van seguir al llarg de la infància. Es va fer una visita a l’any de vida en la qual s’avaluava el desenvolupament neurològic, l’antropometria, la salut respiratòria, l’alimentació i les exposicions ambientals. A més, es van mesurar els nivells de contaminants atmosfèrics a les llars (dins i fora) de la meitat dels xiquets; per fer-ho, es van instal·lar dosímetres durant 15 dies. Als 2 anys se’ls va fer una entrevista telefònica i als 4 anys se’ls va citar altra vegada a l’Hospital la Fe per avaluar els hàbits dietètics, el creixement i poder obtenir mostres biològiques (orina, cabell i sang) per mesurar nutrients i exposició a contaminants ambientals.

mapavalencia

  • Entitats Col·laboradores:

Search

324 Resultats

Compostos tòxics no persistents -
Metalls -


Serum metal levels in a population of Spanish pregnant women

Miren Begoña Zubero, Sabrina Llop, Amaia Irizar, Mario Murcia , Amaia Molinuevo, Ferrán Ballester , Michael Levi , Manuel Lozano , Mikel Ayerdi, Loreto Santa-Marina. Serum metal levels in a population of Spanish pregnant women. Gac Sanit. 2022-2021 Oct 6;S0213-9111(21)00159-X. Online ahead of print. PMID: 34627659


Alteracions hormonals -
Compostos tòxics persistents -


Maternal Perfluoroalkyl Substances, Thyroid Hormones, and DIO Genes: A Spanish Cross-sectional Study

Sarzo B, Ballesteros V, Iñiguez C, Manzano-Salgado CB, Casas M, Llop S, Murcia M, Guxens M, Vrijheid M, Marina LS, Schettgen T, Espada M, Irizar A, Fernandez-Jimenez N, Ballester F, Lopez-Espinosa MJ. Maternal Perfluoroalkyl Substances, Thyroid Hormones, and DIO Genes: A Spanish Cross-sectional Study. Environ Sci Technol. 2022-2021 Jul 27. Online ahead of print. PMID: 34314170


Desigualtats socials -
Neurodesenvolupament -


Poverty, social exclusion, and mental health: the role of the family context in children aged 7-11 years INMA mother-and-child cohort study

González L, Estarlich M, Murcia M, Barreto-Zarza F, Santa-Marina L, Simó S, Larrañaga MI, Ruiz-Palomino E, Ibarluzea J, Rebagliato M. Poverty, social exclusion, and mental health: the role of the family context in children aged 7-11 years INMA mother-and-child cohort study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022-2021 Jul 26. Online ahead of print. PMID: 34312704


Creixement postnatal i Obesitat -
Entorno urbano y Verdor -


Green CURIOCITY: a study protocol for a European birth cohort study analysing childhood heat-related health impacts and protective effects of urban natural environments

van den Bosch M, Basagaña X, Mudu P, Kendrovski V, Maitre L, Hjertager Krog N, Aasvang GM, Grazuleviciene R, McEachan R, Vrijheid M, Nieuwenhuijsen MJ. Green CURIOCITY: a study protocol for a European birth cohort study analysing childhood heat-related health impacts and protective effects of urban natural environments. BMJ Open. 2022 Jan 24;12(1):e052537. PMID: 35074814


Contaminació de l'aire -
Creixement intrauterí -


Identifying Sensitive Windows of Exposure to NO2 and Fetal Growth Trajectories in a Spanish Birth Cohort

Whitworth KW, Rector A, Ish J, Chauhan SPJ, Ibarluzea J, Guxens M, Swartz MD, Symanski E, Iñiguez C. Identifying Sensitive Windows of Exposure to NO2 and Fetal Growth Trajectories in a Spanish Birth Cohort. Epidemiology. 2022 May 1;33(3):318-324. PMID: 35213509


Compostos tòxics no persistents -
Salut respiratòria i atòpia -


In utero exposure to bisphenols and asthma, wheeze, and lung function in school-age children: a prospective meta-analysis of 8 European birth cohorts

Abellan A, Mensink-Bout SM, Garcia-Esteban R, Beneito A, Chatzi L, Duarte-Salles T, Fernandez MF, Garcia-Aymerich J, Granum B, Iñiguez C, Jaddoe VWV, Kannan K, Lertxundi A, Lopez-Espinosa MJ, Philippat C, Sakhi AK, Santos S, Siroux V, Sunyer J, Trasande L, Vafeiadi M, Vela-Soria F, Yang TC, Zabaleta C, Vrijheid M, Duijts L, Casas M. In utero exposure to bisphenols and asthma, wheeze, and lung function in school-age children: a prospective meta-analysis of 8 European birth cohorts. Environ Int. 2022 Apr;162:107178. doi: 10.1016/j.envint.2022.107178. Epub 2022 Mar 18. PMID: 35314078.


Salut ocupacional -
Salut reproductiva -


Maternal occupational exposures and fetal growth in a Spanish birth cohort

Ish J, Gimeno Ruiz de Porras D, Symanski E, Ballester F, Casas M, Delclos GL, Guxens M, Ibarluzea J, Iñiguez C, Santa-Marina L, Swartz MD, Whitworth KW. Maternal occupational exposures and fetal growth in a Spanish birth cohort. PLoS One. 2022 Apr 7;17(4):e0264530. PMID: 35390005


Neurodesenvolupament -
Nutrició -


Omega-3 Fatty Acid Intake during Pregnancy and Child Neuropsychological Development: A Multi-Centre Population-Based Birth Cohort Study in Spain

Tahaei H, Gignac F, Pinar A, Fernandez-Barrés S, Romaguera D, Vioque J, Santa-Marina L, Subiza-Pérez M, Llop S, Soler-Blasco R, Arija V, Salas-Salvadó J, Tardón A, Riaño-Galán I, Sunyer J, Guxens M, Julvez J. Omega-3 Fatty Acid Intake during Pregnancy and Child Neuropsychological Development: A Multi-Centre Population-Based Birth Cohort Study in Spain. Nutrients. 2022 Jan 25;14(3):518. doi: 10.3390/nu14030518. PMID: 35276877


Metalls -
Neurodesenvolupament -
Nutrició -


Prenatal arsenic exposure, arsenic methylation efficiency, and neuropsychological development among preschool children in a Spanish birth cohort

Soler-Blasco R, Murcia M, Lozano M, Sarzo B, Esplugues A, Riutort-Mayol G, Vioque J, Lertxundi N, Santa Marina L, Lertxundi A, Irizar A, Braeuer S, Ballester F, Llop S. Prenatal arsenic exposure, arsenic methylation efficiency, and neuropsychological development among preschool children in a Spanish birth cohort. Environ Res. 2022 May 1;207:112208. PMID: 34662579


Metalls -
Nutrició -
Tabac -


Exposure to metals and metalloids among pregnant women from Spain: Levels and associated factors

Lozano M, Murcia M, Soler-Blasco R, Casas M, Zubero B, Riutort-Mayol G, Gil F, Olmedo P, Grimalt JO, Amorós R, Lertxundi A, Vrijheid M, Ballester F, Llop S. Exposure to metals and metalloids among pregnant women from Spain: Levels and associated factors. Chemosphere. 2022 Jan;286(Pt 2):131809. PMID: 34388877


1 / 33