Ribera d’Ebre

Amb l’objectiu de mesurar la transferència transplacentària i per la lactància de l’hexaclorobenzè (HCB) i els efectes sobre el desenvolupament neuroconductual d’aquest element, es va constituir una cohort amb tots els nounats del poble de Flix i de 5 pobles del voltant (tots de la comarca de Ribera d’Ebre), entre el març de 1997 i el desembre de 1999. Aquest estudi es justificava pels alts nivells que es van trobar en aquestes poblacions i per la falta d’estudis específics de l’HCB en nounats.

S’hi van incorporar 94 dels 118 naixements de tota la zona, però també es va disposar de la informació de l’embaràs i del part i de sang de cordó d’uns altres 8 infants (i, per tant, la cohort es va constituir amb un total de 102 nens). Aquests infants es van avaluar en el moment del naixement, a les 8 setmanes de vida, a l’any de néixer i als 4 anys.

 

  • Entitats Col·laboradores:

 

  • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Ribera d’Ebre recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

Search

43 Resultats

Metalls -


Prenatal and early childhood exposure to mercury and methylmercury in Spain, a high-fish-consumer country

Díez S, Delgado S, Aguilera I, Astray J, Pérez-Gómez B, Torrent M, Sunyer J, Bayona JM. Prenatal and early childhood exposure to mercury and methylmercury in Spain, a high-fish-consumer country. Arch Environ Contam Toxicol. 2009;56(3):615-22. Epub 2008 Oct 4. PMID: 18836676


Malformacions congènites -
Porfirines -


Urinary porphyrin excretion in children is associated with exposure to organochlorine compounds

Sunyer J, Alvarez-Pedrerol M, To-Figueras J, Ribas-Fitó N, Grimalt JO, Herrero C. Urinary porphyrin excretion in children is associated with exposure to organochlorine compounds. Environ Health Perspect. 2008;116(10):1407-10. Epub 2008 Jun 5. PMID: 18941586


Compostos tòxics persistents -


Pentachlorobenzene, hexachlorobenzene, and pentachlorophenol in children’s serum from industrial and rural populations after restricted use

Carrizo D, Grimalt JO, Ribas-Fito N, Torrent M, Sunyer J. Pentachlorobenzene, hexachlorobenzene, and pentachlorophenol in children’s serum from industrial and rural populations after restricted use. Ecotoxicol Environ Saf. 2008;71(1):260-6. Epub 2007 Nov 1. PMID: 17935782


Neurodesenvolupament -


Psychometric characteristics of the California Preschool Social Competence Scale in a Spanish population sample

Julvez J, Forns M, Ribas-Fitó N, Mazon C, Torrent M, Garcia-Esteban R, Ellison-Loschmann L, Sunyer J. Psychometric Characteristics of the California Preschool Social Competence Scale in a Spanish Population Sample. Early Education and Development. 2008;19(5):795-815.


Compostos tòxics persistents -
Lactància materna -
Neurodesenvolupament -


Beneficial effects of breastfeeding on cognition regardless of DDT concentrations at birth

Ribas-Fitó N, Júlvez J, Torrent M, Grimalt JO, Sunyer J. Beneficial effects of breastfeeding on cognition regardless of DDT concentrations at birth. Am J Epidemiol. 2007 15;166(10):1198-202. Epub 2007 Sep 22. PMID: 17890756


Lactància materna -
Neurodesenvolupament -


Attention behaviour and hyperactivity at age 4 and duration of breast-feeding

Julvez J, Ribas-Fitó N, Forns M, Garcia-Esteban R, Torrent M, Sunyer J. Attention behaviour and hyperactivity at age 4 and duration of breast-feeding. Acta Paediatr. 2007;96(6):842-7. PMID: 17537012


Alteracions hormonals -
Neurodesenvolupament -


TSH concentration within the normal range is associated with cognitive function and ADHD symptoms in healthy preschoolers

Alvarez-Pedrerol M, Ribas-Fitó N, Torrent M, Julvez J, Ferrer C, Sunyer J. TSH concentration within the normal range is associated with cognitive function and ADHD symptoms in healthy preschoolers. Clin Endocrinol (Oxf). 2007;66(6):890-8. PMID: 17535399


Compostos tòxics persistents -


In utero and post-natal accumulation of organochlorine compounds in children under different environmental conditions

Carrizo D, Grimalt JO, Ribas-Fito N, Torrent M, Sunyer J. In utero and post-natal accumulation of organochlorine compounds in children under different environmental conditions. J Environ Monit. 2007;9(6):523-9. Epub 2007 May 14. PMID: 17554423


General sobre el Projecte -


The Spanish Environment and Childhood Research Network (INMA study)

Fernandez MF, Sunyer J, Grimalt J, Rebagliato M, Ballester F, Ibarluzea J, Ribas-Fitó N, Tardon A, Fernandez-Patier R, Torrent M, Olea N. The Spanish Environment and Childhood Research Network (INMA study). Int J Hyg Environ Health. 2007;210(3-4):491-3. Epub 2007 Feb 22. PMID: 17320477


Compostos tòxics persistents -
Neurodesenvolupament -


Exposure to hexachlorobenzene during pregnancy and children’s social behavior at 4 years of age

Ribas-Fitó N, Torrent M, Carrizo D, Júlvez J, Grimalt JO, Sunyer J. Exposure to hexachlorobenzene during pregnancy and children’s social behavior at 4 years of age. Environ Health Perspect. 2007;115(3):447-50. Epub 2006 Nov 6. PMID: 17431497


3 / 5