Ribera d’Ebre

Amb l’objectiu de mesurar la transferència transplacentària i per la lactància de l’hexaclorobenzè (HCB) i els efectes sobre el desenvolupament neuroconductual d’aquest element, es va constituir una cohort amb tots els nounats del poble de Flix i de 5 pobles del voltant (tots de la comarca de Ribera d’Ebre), entre el març de 1997 i el desembre de 1999. Aquest estudi es justificava pels alts nivells que es van trobar en aquestes poblacions i per la falta d’estudis específics de l’HCB en nounats.

S’hi van incorporar 94 dels 118 naixements de tota la zona, però també es va disposar de la informació de l’embaràs i del part i de sang de cordó d’uns altres 8 infants (i, per tant, la cohort es va constituir amb un total de 102 nens). Aquests infants es van avaluar en el moment del naixement, a les 8 setmanes de vida, a l’any de néixer i als 4 anys.

 

  • Entitats Col·laboradores:

 

  • Tractament de les Dades i Mostres:

Com tractem les seves dades personals i les mostres biològiques que recollim?
Les dades de la cohort de naixement d’INMA-Ribera d’Ebre recollides en l’entorn del Projecte INMA son custodiades a l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
– Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)
– CIF: G65341695
– Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036)
– Telèfon: (+34)932271806
– Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat i d’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades de salut es mantenen dissociades de les dades personals. Dissociar les dades significa que la seva informació de salut no podrà associar-se a vostè ja que les seves dades personals es substitueixen per un codi numèric. La informació dissociada s’arxiva per a ser utilitzada per investigadors del projecte i els seus socis d’investigació. Tots els resultats de l’estudi son presentats en una base de dades del grup de participants, mai es presenten dades de forma individual.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre estigui actiu el projecte de recerca o els successius projectes dins la mateixa línia d’investigació, d’aquesta manera les seves dades també podran seran emprades per altres projectes / investigacions dins de l’àrea del present projecte, o bé en projectes d’investigació en salut global, tant en malalties infeccioses com no-comunicables, i salut ambiental, per estudiar l’efecte dels factors ambientals en la salut de les persones.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a lopd@isglobal.org i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé l’equivalent. A més de la possibilitat d’exercir els seus drets, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considereu infringits els vostres drets podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Les mostres biològiques es tracten d’acord a la legislació vigent (Llei 14/2007 d’investigació biomèdica, i Real Decret 1716/2011 pel qual es regula l’ús de mostres biològiques per a la recerca). Les mostres son emmagatzemades al biobanc de l’ISGlobal, al Campus Mar (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i estan integrades dins la col·lecció C.0001626 inclosa en el Registro de Colecciones del Instituto de Salud Carlos III. Aquestes només es fan servir en projectes de recerca directament relacionats amb el Projecte INMA i amb l’objectiu d’estudiar biomarcadors relacionats amb l’efecte dels factors ambientals en la salut.
Les dades que s’obtinguin de la utilització d’aquestes mostres es tractaran de la mateixa manera que la resta de dades obtingudes en aquest estudi.
La cessió de mostres biològiques per a aquest estudi és gratuïta i voluntària. Això suposa que vostè no tindrà drets sobre possibles beneficis comercials dels descobriments que poguessin derivar-se del resultat de la investigació biomèdica.

Finalment, si decidiu retirar el consentiment per participar en aquest estudi, no s’afegiran dades noves a la base de dades a partir de la data en què ens comuniqueu que decidiu retirar-vos, i es mantindran únicament les dades obtingudes fins aquell moment, per garantir la validesa de la investigació. Igualment, podeu demanar que les mostres biològiques identificables obtingudes fins ara siguin destruïdes, de manera que no es puguin fer noves anàlisis.

Search

43 Resultats

General sobre el Projecte -


Pregnancy and birth cohort resources in europe: a large opportunity for aetiological child health research

Larsen PS, Kamper-Jørgensen M, Adamson A, Barros H, Bonde JP, Brescianini S, Brophy S, Casas M, Devereux G, Eggesbø M, Fantini MP, Frey U, Gehring U, Grazuleviciene R, Henriksen TB, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hryhorczuk DO, Inskip H, Jaddoe VW, Lawl. Pregnancy and birth cohort resources in europe: a large opportunity for aetiological child health research. Paediatr Perinat Epidemiol. 2013 Jul;27(4):393-414. PMID: 23772942


General sobre el Projecte -


Environmental exposure assessment in European birth cohorts: results from the ENRIECO project

Gehring U, Casas M, Brunekreef B, Bergström A, Bonde JP, Botton J, Chévrier C, Cordier S, Heinrich J, Hohmann C, Keil T, Sunyer J, Tischer CG, Toft G, Wickman M, Vrijheid M, Nieuwenhuijsen M. Environmental exposure assessment in European birth cohorts: results from the ENRIECO project. Environ Health. 2013 Jan 23;12:8. PMID: 23343014


Neurodesenvolupament -


Association of ADHD symptoms and social competence with cognitive status in preschoolers

Ramos R, Freire C, Julvez J, Fernández MF, García-Esteban R, Torrent M, Sunyer J, Olea N. Association of ADHD symptoms and social competence with cognitive status in preschoolers. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Mar;22(3):153-64.PMID: 23064998


Compostos tòxics persistents -
Metalls -
Neurodesenvolupament -


Compuestos orgánicos persistentes y metales pesados en sangre y efectos en el desarrollo neuropsicológico de la primera infancia en las cohortes de madres-niños INMA (INfancia y Medio Ambiente)

Aritz Aranbarri Paredes, Eduardo Fano Ardanaz, Sabrina Llop Pérez, Rosa Ramón Bonache, Mario Murcia Hinarejos, Mònica Guxens Junyent, Nerea Lertxundi Iribar y Jesús Ibarluzea Maurolagoitia. Compuestos orgánicos persistentes y metales pesados en sangre y efectos en el desarrollo neuropsicológico de la primera infancia en las cohortes de madres-niños INMA (INfancia y Medio Ambiente). Rev. salud ambient. 2012;12(1):3-13.


General sobre el Projecte -


Cohort Profile: The INMA–INfancia y Medio Ambiente–(Environment and Childhood) Project

Guxens M, Ballester F, Espada M, Fernández MF, Grimalt JO, Ibarluzea J, Olea N, Rebagliato M, Tardón A, Torrent M, Vioque J, Vrijheid M, Sunyer J; on behalf of INMA Project. Cohort Profile: The INMA –INfancia y Medio Ambiente–(Environment and Childhood) Project. Int J Epidemiol. 2012 Aug;41(4):930-940. PMID: 21471022


General sobre el Projecte -


European birth cohorts for environmental health research

Vrijheid M, Casas M, Bergström A, Carmichael A, Cordier S, Eggesbø M, Eller E, Fantini MP, Fernández MF, Fernández-Somoano A, Gehring U, Grazuleviciene R, Hohmann C, Karvonen AM, Keil T, Kogevinas M, Koppen G, Krämer U, Kuehni CE, Magnus P, Majewska. European birth cohorts for environmental health research. Environ Health Perspect. 2012 Jan;120(1):29-37. PMID: 21878421


Neurodesenvolupament -


Attention behavior and hyperactivity and concurrent neurocognitive and social competence functioning in 4-year-olds from two population-based birth cohorts

Julvez J, Forns M, Ribas-Fitó N, Torrent M, Sunyer J. Attention behavior and hyperactivity and concurrent neurocognitive and social competence functioning in 4-year-olds from two population-based birth cohorts. Eur Psychiatry. 2011 Sep;26(6):381-9. PMID: 20620026


Compostos tòxics persistents -


Integrated analysis of halogenated organic pollutants in sub-millilitre volumes of venous and umbilical cord blood sera

Grimalt JO, Howsam M, Carrizo D, Otero R, de Marchi MR, Vizcaino E. Integrated analysis of halogenated organic pollutants in sub-millilitre volumes of venous and umbilical cord blood sera. Anal Bioanal Chem. 2010 Mar;396(6):2265-72. PMID: 20135307


Compostos tòxics persistents -


Analysis of whole congener mixtures of polybromodiphenyl ethers by gas chromatography-mass spectrometry in both environmental and biological samples at femtogram levels

Vizcaino E, Arellano L, Fernandez P, Grimalt JO. Analysis of whole congener mixtures of polybromodiphenyl ethers by gas chromatography-mass spectrometry in both environmental and biological samples at femtogram levels. J Chromatogr A. 2009 Jun 19;1216(25):5045-51. PMID: 19439307


Compostos tòxics persistents -


Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of polychlorostyrene congener mixtures in sediments, human sera and cord sera

Carrizo D, Grimalt JO. Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of polychlorostyrene congener mixtures in sediments, human sera and cord sera. J Chromatogr A. 2009 Jul 24;1216(30):5723-9. PMID: 19540502


2 / 5