Menorca

Entre l’abril de 1997 i el juny de 1998, es va reclutar la cohort d’embarassades que van accedir a participar a l’estudi AMICS (Asthma Multicenter Infants Cohort Study) sobre medi ambient i incidència de l’al·lèrgia i l’asma, amb un total de 482 dones. Des de llavors, es va seguir anualment els infants nascuts d’aquests embarassos fins als 4 anys. Es van recollir mostres de pols i NO2 dels seus domicilis. A la visita dels 4 anys es van mesurar organoclorats, metalls, hormones tiroïdals i el grau de desenvolupament neuroconductual dels infants. S’ha fet un seguiment dels nens cada dos anys, fins a l’edat de 10. A més, les dades de l’embaràs i els primers anys de vida que es recollien a AMICS, així com les mostres congelades de sang de cordó i de la mare, permetran avaluar l’exposició a aquests compostos durant l’embaràs de manera retrospectiva.

 

 • Entitats Col·laboradores:

 • Abellán Ecija, Alicia

  Estudiante de MSc in Public Health
  INMA-Menorca. Child respiratory health

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) / University of Southern Denmark

  lici.abellan@gmail.com

 • Capó de Pablo, Cristina

  Diplomado en Dietética y Nutrición.
  Àrea de Salut de Menorca

  criscapodepablo@yahoo.es

 • Damaskini, Valvi

  Licenciada en Medicina y Máster en Salud Pública. Actualmente está cursando el doctorado en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra.
  Exposición pre-natal y post-natal a contaminantes ambientales sobre el desarrollo de sobrepeso, y de la pubertad en niños y adolescentes.

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  dvalvi@hsph.harvard.edu

 • Garí de Barbarà, Mercè

  Investigadora Post-Doctoral (IDAEA-CSIC) en Barcelona. Doctora en Biomedicina por la Universitat Pompeu Fabra (UPF, 2013), Máster en Laboratorio de Análisis Clínicos (UPF, 2009) y Licenciada en Biología (UPF, 2005).
  Estudio de los contaminantes orgánicos persistentes y mercurio en poblaciones humanas. Química ambiental y analítica. Salud Pública. Epidemiología.

  Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC) en Barcelona.

  merce.gari@idaea.csic.es

 • Gascón, Mireia

  Doctor en Biomedicina. PhD
  Epidemiologia ambiental, especialitat en salut respiratòria

  Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)

  mgascon@creal.cat

 • Coordinador Menorca

  Torrent Quetglas, Maties

  Doctor en Medicina (UPF) y Master en Salud Pública (The Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, Baltimore, MD, USA)

  Area de Salud de Menorca, ib-salut

  maties.torrent@hgmo.es

 • Vilahur, Nadia

  Msc Biología
  Epigenética y epidemiología. Actualmente está trabajando con muestras de Menorca y datos de Sabadell

  Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)

  nadiavilahur@gmail.com