“Vitamina D en l’embaràs i els símptomes relacionats amb el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat en la infantesa”

30/05/2016

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns neuropsiquiàtrics més comuns en la infància i es caracteritza per una falta d’atenció persistent i/ o hiperactivitat-impulsivitat que resulta en un deteriorament funcional important en el nen. El 2011, el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) va estimar que aproximadament el 11{3effe4377b6f02be2524d084f7d03914ac32a2b62c0a056ca3444e58c1f10d0b} dels nens nord-americans de 4 a 17 anys d’edat (6,4 milions) van ser diagnosticats amb TDAH. A més, s’observava un augment de casos en la última dècada. Tot i que les causes del TDAH segueixen sent desconegudes, els factors genètics són probablement els determinants més importants en el desenvolupament d’aquests trastorns, però també determinats estils de vida i factors ambientals durant l’embaràs han estat proposats com a possibles factors desencadenants dels símptomes del TDAH. En aquest sentit, la vitamina D, que participa en processos crucials durant el desenvolupament cerebral i que té propietats antioxidants i antiinflamatòries, podria tenir un paper important també en la protecció del cervell en desenvolupament davant de factors ambientals nocius. Així mateix, s’ha plantejat la hipòtesi que diversos esdeveniments que provoquen un augment de l’estrès oxidatiu, com són les infeccions, certes toxines, la febre i la inflamació, podrien influir en el risc de patir algun trastorn dins de l’espectre autista en dones embarassades i nens petits amb concentracions de vitamina-D deficients, cosa que també es podria traduir en un augment del risc de patir TDAH.

Aquest estudi examina l’associació entre la concentració en sang de vitamina D materna durant l’embaràs i símptomes de TDAH en la infància. Al voltant de 1650 parelles mare-fill del el projecte INMA (en cinc àrees d’estudi: Menorca, València, Sabadell, Astúries i Guipúscoa) van ser incloses en aquest estudi, que mostra que concentracions més altes de vitamina D durant l’embaràs s’associen amb un menor risc de símptomes de TDAH en els nens en edats de 4-5 anys. A més, aquesta relació també es va observar entre els nens diagnosticats de TDAH. Aquesta disminució de símptomes de TDAH va ser més important quan s’observaven concentracions altes de vitamina D durant el primer trimestre de l’embaràs en comparació amb el segon o el tercer trimestre. Els resultats no van canviar quan es va tenir en compte l’hàbit tabàquic durant l’embaràs, els parts prematurs, o nounats amb baix pes al néixer.

Donada l’alta prevalença de dones en edat fèrtil amb deficiència de vitamina D, aquestes troballes podrien tenir importants implicacions per a la salut pública. Són necessaris més estudis entendre millors els mecanismes que vinculen els efectes de la vitamina D materna amb la reducció del risc de TDAH en la infància, i analitzar si els suplements de vitamina D poden reduir el risc de patir TDAH. Mentre s’està a l’espera de disposar de més evidència, les dones embarassades haurien de seguir totes les recomanacions en relació als suplements dietètics indicats pels seus metges.

Referència: Morales E, Julvez J, Torrent M, Ballester F, Rodríguez-Bernal CL, Andiarena A, Vegas O, Castilla AM, Rodriguez-Dehli C, Tardón A, Sunyer J. Vitamin D in Pregnancy and Attention Deficit Hyperactivity Disorder-like Symptoms in Childhood. Epidemiology. 2015 Jul;26(4):458-65.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25867115