“La contaminació de l’aire i el pes en néixer”

15/03/2017

En els últims anys, la contaminació relacionada amb el tràfic ha estat considerada com un factor amb conseqüències negatives per a la salut reproductiva. L’exposició prenatal a diòxid de nitrogen s’ha associat amb baix pes en néixer i amb parts prematurs. Els bebès amb baix pes en néixer corren un major risc de patir malalties, de mortalitat, així com trastorns del desenvolupament cognitiu en comparació dels bebès amb major pes. No obstant això, es desconeix quins són els mecanismes que fan que la contaminació de l’aire produeixi un menor creixement dels fetus. Aquest estudi tracta d’aclarir aquesta qüestió.

La placenta juga un paper fonamental en el creixement del fetus ja que regula l’intercanvi de gasos, nutrients i deixalles entre la mare i el fetus. La placenta requereix energia per mantenir la seva funció. Les mitocòndries, que són les productores d’energia de les cèl·lules, són particularment sensibles als tòxics ambientals a causa de la seva falta de capacitat de reparació. La contaminació de l’aire podria conduir a dany mitocondrial.
Aquest estudi es basa en dos cohorts europees, INMA a Espanya i ENVIRONAGE a Bèlgica.

El seu objectiu era avaluar si el dany mitocondrial a causa de la contaminació de l’airepodria explicar el baix pes en néixer. Van participar 376 parelles de mare-bebè a Espanya i 550 a Bèlgica. Les dades han demostrat que una exposició prenatal a alts nivells de contaminació probablement podria conduir en un dany mitocondrial i això resultar en un baix pes en néixer.

Tenint en compte els alts nivells de contaminació de l’aire a les zones urbanes, que estan augmentant a tot el món, aquest estudi indica la importància d’explorar encara més aquests resultats que vinculen exposició a la contaminació de l’aire al embaràs i complicacions en el naixement.

Referència: Clemente DB, Casas M, Vilahur N, Begiristain H, Bustamante M, Carsin AE, Fernández MF, Fierens F, Gyselaers W, Iñiguez C, Janssen BG, Lefebvre W, Llop S, Olea N, Pedersen M, Pieters N, Santa Marina L, Souto A, Tardón A, Vanpoucke C, Vrijheid M, Sunyer J, Nawrot TS. Prenatal Ambient Air Pollution, Placental Mitochondrial DNA Content, and Birth Weight in the INMA (Spain) and ENVIRONAGE (Belgium) Birth Cohorts. Environ Health Perspect. 2016 May;124(5):659-65.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26317635