INMA: «Un estudi INMA investiga patrons cardiometabòlics a la infància»

09/01/2024

A la darrera dècada, hi ha hagut un augment preocupant en la prevalença de trastorns com l’obesitat, la hipertensió, la dislipidèmia i la hiperglucèmia, els quals són factors de risc clau per a les malalties cardiovasculars. Aquests trastorns tendeixen a agrupar-se i aparèixer simultàniament en adults, incrementant el risc de diabetis tipus 2 i altres malalties cardiovasculars de manera significativa.

A l’etapa infantil, l’obesitat ha experimentat un augment notori, amb evidències científiques que indiquen que l’obesitat primerenca pot persistir fins a l’edat adulta. Tot i aquestes observacions, els estudis previs sobre la tendència dels factors cardiometabòlics a agrupar-se en la infància han donat resultats diversos.

El nou estudi, realitzat a la cohort INMA a Astúries, es va proposar explorar la presència simultània de múltiples factors de risc cardiometabòlics, incloent-hi obesitat, hipertensió, dislipidèmia i hiperglucèmia, als 4 i 8 anys. Es van examinar 332 nens a través d’avaluacions clíniques per avaluar la seva salut metabòlica, mitjançant el mesurament del perímetre de cintura, la pressió arterial sistòlica i diastòlica, els nivells de glucosa en sang, i els nivells de triglicèrids i colesterol d’alta i baixa densitat. en sang.

Els resultats revelen que, tant als 4 com als 8 anys, els patrons més comuns són la manca de factors de risc i la presència aïllada d’obesitat central. Als 8 anys també s’observa la presència aïllada d’hipertensió. Encara que aquests siguin els patrons més prevalents, es va observar que l’obesitat central tendeix a aparèixer simultàniament amb altres factors de risc a les dues edats, assenyalant la seva rellevància en el desenvolupament de condicions cardiometabòliques addicionals.

Una troballa significativa és que gairebé la totalitat dels nens sense factors de risc als 4 anys seguien sense presentar-los als 8 anys, suggerint que mantenir una bona salut cardiometabòlica a la infància pot tenir un efecte protector al llarg del temps. Aquest estudi subratlla la importància d’abordar la salut metabòlica des d’edats primerenques per prevenir riscos cardiovasculars en el futur.

Referència: Fernández-Iglesias R, Fernández-Somoano A, Rodríguez-Dehli C, Venta-Obaya R, Riaño-Galán I, Tardón A. Cardiovascular risk factors and its patterns of change between 4 and 8 years of age in the INMA-Asturias cohort. PLoS One. 2023 Apr 12;18(4):e0283799.

Link a l’article científic: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283799