INMA: “L’exposició a la contaminació atmosfèrica durant l’embaràs també perjudica la capacitat d’atenció en la infància”

31/10/2018

L’exposició ambiental al diòxid de nitrogen (NO2) durant l’embaràs i, en menor mesura, després del naixement, s’associa amb una reducció de la capacitat d’atenció en nens i nenes de 4 i 5 anys.

Link a la noticia: Link
Font: ISGlobal

REFERENCE: Sentís A, Sunyer J, Dalmau-Bueno A, Andiarena A, Ballester F, Cirach M, Estarlich M, Fernández-Somoano A, Ibarluzea J, Íñiguez C, Lertxundi A, Tardón A, Nieuwenhuijsen M, Vrijheid M, Guxens M; INMA Project. Prenatal and postnatal exposure to NO(2) and child attentional function at 4-5years of age. Environ Int. 2017 Sep;106:170-177.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28689118